Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 
nl  |  Gassen  |  

Koudemiddel prijsverhoging

Beste Klant,

Als gewaardeerde klant van Westfalen profiteert u niet alleen van ons complete pakket aan verschillende koudemiddelen, maar ook van onze transparante en goede service. Daarom is het voor ons belangrijk, u op tijd, van nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op uw tarieven te informeren.

Westfalen koopt voortdurend haar koudemiddelen in tegen de geldende inkooptarieven zodat we een groeiend aantal klanten voortdurend kunnen voorzien tegen aantrekkelijk tarieven. We zien op dit moment een sterke prijsstijging in China voor koudemiddelen. Hieronder een uiteenzetting welke uitdagingen er zijn voor de Europese markt ten aanzien van koudemiddelen.

Logistiek:

De situatie blijft ongewijzigd, we zien een sterke stijging van de transportkosten en een tekort aan beschikbare ISO - containers voor koelmiddelen, dit leidt ook tot een sterke stijging van de huurvoorwaarden voor ISO-Containers.

Grondstoffen voor de productie van koelsystemen:

Het wereldwijde aanbod van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van koelmiddelen is ontoereikend. Er wordt een tekort gemeld voor perchloorethyleen (gebruikt voor R-125, component voor R-410A & R-407C), trichloorethyleen (hoofdzakelijk voor R-134a) en fluorspar. De redenen hiervoor zijn een sterke wereldwijde vraag in combinatie met het effect van de orkaan "Ida" in de VS, omdat sommige productie-installaties in de VS de productie hebben moeten stopzetten.  

Sterke vraag naar koelmiddelen vanuit de VS-markt:

De VS begint met het opzetten van een quotasysteem, tot het einde van het jaar is onbeperkte invoer in de VS mogelijk. Dit is de reden voor een zeer grote niet-seizoensgebonden vraag met gevolgen voor de beschikbaarheid van het product en ISO-containers.

Uitvoervergunning voor Chinese koelingsbedrijven:

Vanaf 21 november a.s. moeten Chinese producenten een "uitvoervergunning" aanvragen, dit betekent dat zij voor elke levering een goedkeuring moeten aanvragen. Verwacht wordt dat deze procedure de leveringstermijn met ongeveer 4-6 weken zal vertragen/verlengen. Momenteel wordt ernaar gestreefd de goederen vóór eind 21 oktober te verzenden om mogelijke vertragingen te voorkomen.

Alle toeleveranciers naast onze eigen contigent aan koudemiddelen en CO2 quota hebben prijsverhoging inmiddels doorgevoerd en daarmee ontkomen wij er niet aan deze verhoging gedeeltelijk door te leiden aan u. Wij zullen de prijzen voor onderstaande producten verhogen per 25-10-2021.

Antifrogen N en L

€ 0,81

kg

Koudemiddel R-32

€ 0,60

kg

Koudemiddel R-410A

€ 1,91

kg

Koudemiddel R-407C

€ 2,58

kg

Koudemiddel R-134a

€ 2,08

kg

Koudemiddel R-407D

€ 2,08

kg

Koudemiddel R-450A

€ 1,34

kg

Koudemiddel R-513A

€ 2,15

kg

Koudemiddel R-407F

€ 5,52

kg

Koudemiddel R-245fa

€ 4,27

kg

Ammoniak W en K

€ 0,62

kg

Wij vragen om uw begrip en vanzelfsprekend zullen wij de prijzen blijven evalueren en de tarieven zodanig aanpassen zodra de markt hiervoor ons de kans biedt.

x