Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Arjan Groen

Arjan Groen
Arjan Groen / /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Arjan_Groen.jpg

Ammoniak NH3

Kenmerken van ammoniak

Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas met een zeer kenmerkende en doordringende geur. Het gas is giftig en dient bij kamertemperatuur onder atmosferische druk te worden opgeslagen. Bij lage concentraties is ammoniak zeer goed te ruiken. De stof reageert explosief als het met zuurstof wordt gemengd. Met water vormt het een basische oplossing, wat de tegenpool is van zuren. Bij het werken met ammoniak zijn veiligheidsmaatregelingen belangrijk, vanwege de bijtende werking van het gas.
Westfalen Gassen analyseert ammoniak op verschillende toestanden, zoals vocht, olie, residu, niet condenseerbare gassen en meer. Neem voor meer informatie contact op met onze specialist.

Toepassingen

In veel huishoudens kent ammoniak een toepassing in de schoonmaak. Daarnaast kent het een belangrijke functie als koudemiddel. Ammoniak is de energiezuinigste oplossing bij belangrijke koeltoepassingen. Zo wordt het gas gebruik in koelmachines waar sprake is van een temperatuurgebied tussen de -40 ºC en +20 ºC. Dit is met name in grote industriële koelinstallaties, brouwerijen, ijsbanen en in de branche van voeding en dranken. De afgelopen jaren is ook een stijging te zien van succesvolle NH3 (R717) toepassingen in kleinere koelinstallaties, zoals supermarkten en fruitopslag.

Ammoniak gas als koudemiddel

Ammoniak (NH3) is een van de meest efficiënte koudemiddelen. Voor de belangrijkste koeltoepassingen biedt een NH3 installatie de energiezuinigste oplossing. Daarom wordt NH3 al gebruikt sinds de beginjaren van de koeltechniek. Het gas wordt toegepast in koelmachines met een temperatuurgebied van -40 ºC tot +20 ºC. Ammoniak wordt traditioneel toegepast in grotere industriële installaties van de koel- en vrieshuizen, brouwerijen, levensmiddelen industrie en ijsbanen. De laatste jaren wordt het koudemiddel NH3 ook succesvol toegepast in kleinere koelinstallaties zoals bij fruitopslag en supermarkten.

Het natuurlijke koudemiddel werd al voor 1900 toegepast in de koeltechniek. Het duurde echter niet lang voordat het koudemiddel werd vervangen door chemische koudemiddel zonder de gevaarlijke eigenschappen van ammoniak. Het was echter moeilijk om hier afstand van te doen, omdat het gas een hoge efficiëntie heeft. In de koudetechniek is ammoniak weer vol in beeld. De overheid subsidieert het gebruik van ammoniak in koel- en vriesinstallaties, maar aan de andere kant proberen ze het te beperken vanwege de veiligheidsrisico’s.

Het gebruik van NH3 als koudemiddel wordt toegejuicht, omdat het niet bijdraagt aan het versterkende broeikaseffect. Het tast de ozonlaag niet aan en heeft een Global Warming Potential gelijk aan nul. Om het gebruik van ammoniakgas zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt het vaak gecombineerd met een koudedrager. Deze stof draagt de koude over van de koelinstallatie naar een warmtewisselaar.

Geschikte vervanger

Ammoniak wordt zelf steeds vaker ingezet als vervanger van het uitgefaseerde R-22, ook wel chloordifluormethaan genoemd. R-22 was zeer schadelijk voor het milieu, waardoor de ozonlaag werd aangetast en een bijdrage werd geleverd aan de opwarming van de aarde. Door ammoniak in te zetten als koudemiddel, levert het gebruik geen bijdrage aan het broeikaseffect.

Ammoniak (R717) vervangt R22

Sinds de uitfasering van chloordifluormethaan, ook wel bekend al R22, is ammoniak een veelvoorkomende vervanger geworden van dit gas. R22 is een gas dat chloor bevat en dus de ozonlaag kan aantasten als het in aanraking komt met UV straling afkomstig van zonlicht. Het Global Warning Potential van ammoniak gas ligt echter op nul. Dat betekent dat R-717 niet bijdraagt aan het broeikaseffect en ook geen effect heeft op de ozonlaag. Dat maakt dat ammoniak een milieuvriendelijk koudemiddel is.

Er wordt echter nog steeds gebruik gemaakt van koelinstallaties die gevuld zijn met het R22 koudemiddel. Vaak heeft dit te maken met de investering in de R22 koelinstallatie. Maar daarvoor is het mogelijk om gebruik te maken van retrofitting. Zo wordt de koelinstallatie opnieuw ingesteld, zodat het R22 gas kan worden vervangen door een alternatief HFK koudemiddel. Op die manier mag de machine na de uitfasering toch gebruikt worden.

Ga voor meer informatie of bestellen naar onze webshop!

Westfalen webshop voor cilindergassen

Ammoniak kopen

Ammoniakgas (NH3)

  • Korte levertijd
  • Dag en nacht beschikbaar
  • Goede service

Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x