Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Henk-Jan Steenman

/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Henk-Jan_Steenman.jpg
  1. nl
  2. Koudemiddelen

Koudemiddelen

Wat is een koudemiddel?

Koudemiddel is een stof die wordt gebruikt in onder andere waterpompen om warmte te transporteren en af te voeren. Freon koudemiddelen zijn de bekendste, maar deze zijn inmiddels verboden. Er is bij Freon sprake van uitfasering. Deze stof kwam vroeger veel voor als vloeistof/damp in een koelkast. De keuze voor koudemiddel is afhankelijk van het (drukafhankelijke) kookpunt. Hiermee wordt bedoeld dat het kookpunt bij lage druk lager moet zijn dan de temperaturen van het reservoir waaraan warmte wordt onttrokken. Het kookpunt bij hoge druk moet hoger zijn dan de temperatuur van het reservoir waaraan warmte moet worden afgegeven. De bijbehorende drukken moeten wel haalbaar zijn. Veel natuurlijke koelmiddelen die gebruikt worden zijn:

▪ alkanen (butaan, propaan, isobutaan);
▪ propyleen;
▪ fluorkoolwaterstoffen;
ammoniak;
kooldioxide;


Als een van de grootste gasleveranciers van Europa beschikken we over een groot aanbod gassen, waaronder koudemiddelen. In het menu kunt u alle informatie vinden over ons koudemiddel programma, warmtedragers, wettelijke richtlijnen en verordeningen en meer. Tevens vindt u hier brochuremateriaal dat u kunt downloaden.

Voor meer informatie raden we u aan contact op te nemen met onze koudemiddelspecialisten. Wij staan u graag te woord over de diverse mogelijkheden en ons koudemiddelprogramma. Neem telefonisch contact met ons op via 0570-636745 of mail naar logistiek(at)westfalen.com.


Als u voor de beslissing staat welk koelmiddel in een koel- of airconditioningsinstallatie gebruikt moet worden, zijn veiligheid en bescherming van het milieu erg belangrijk. Door de constante stijging van de energieprijzen is het energieverbruik ook een grote factor geworden in de beslissingen. Gebruikt koudemiddel dient een erg goede thermodynamische eigenschap te hebben met een hoge chemische stabiliteit en goede fysieke eigenschap. Daarnaast zijn de prijs en verkrijgbaarheid meespelende factoren in de beslissing.

Maar er is nog geen koudemiddel dat aan al deze wensen voldoet. In de praktijk is de keuze voor een koudemiddel afhankelijk van een reeks verschillende factoren. Daarnaast spelen ook het inzetgebied en de eisen van de exploitant een rol, net als de locatie en de milieuaspecten. Vooral de interpretatie van het gehele koelsysteem heeft een beslissende invloed op het energieverbruik, rekening houdend met de deellastomstandigheden. Dit is omdat de efficiëntie van een koelsysteem sterker wordt beïnvloed door het totale ontwerp dan door de keuze van het koudemiddel. Uit een aantal projecten die recent zijn uitgevoerd, blijkt dat de installaties efficiënt en milieuvriendelijk werken als ze gebruik maken van natuurlijke koudemiddelen. Koelmiddel kopen? Wij geven u graag meer informatie.


Ammoniak gas is het beste koudemiddel met de best aantoonbare thermodynamische eigenschappen. Het is het enige natuurlijke koudemiddel waar de industrie geen afstand van wil doen, omdat het een hoge efficiëntie heeft. Ook uit ecologisch oogpunt is ammoniak onovertroffen: het tast de ozonlaag niet aan, heeft geen invloed op de opwarming van de aarde en ook de TEWI-balans is gunstig vanwege de COP van ammoniakinstallaties.

Met betrekking tot energiezuinigheid en kostenefficiëntie is ammoniak onovertroffen. Vooral als het gaat om koelinstallaties met een capaciteit groter dan 500 kW. Ammoniak wordt ook op kleinere schaal steeds meer gebruikt. Je ziet nu dat het steeds meer wordt gebruikt bij systemen die een capaciteit hebben van minder dan 500 kW, waardoor de hoeveelheid ammoniak in combinatie met de keuze van de juiste koudedrager te verminderen is. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan op systemen met kleinere hoeveelheden. Het doel is om kleine systemen te kunnen ontwikkelen, zoals semi-hermetische en hermetische compressoren met een capaciteit van minder dan 110 kW. Ook de ontwikkelingen van warmte wisselaars met een gereduceerde inhoud gaan deze richting op. Om ook de DX systemen mogelijk te maken, zijn er verschillende onderzoeksprojecten met een vereenvoudigde oliebeheer met oplosbare olie.

R22, ook wel chloordifluormethaan en Freon 22 genoemd, is een gas dat zeer schadelijk is voor ons milieu. Het Global Warming Potential (GWP) is 1810, wat aangeeft dat het bijdraagt aan op de opwarming van de aarde. Daarnaast heeft het een grote impact op onze ozonlaag. Het ozonafbrekend vermogen (ODP) is gelijk aan 0,5. Naast R22 is er een lijst met freon gassen die inmiddels niet meer zijn toegestaan. Dit zijn de volgende: R-11, R-12, R-13, R-23, R-113, R-114, R-115 en R-116.

Vanwege deze milieuonvriendelijke eigenschappen heeft de Europese Unie in 2001 besloten te starten met de uitfasering van R22 en andere CFK’s. De voorwaarden voor het produceren, verkopen en gebruiken van chloorfluorverbindingen staan beschreven in de F-gassen verordening. Deze wetgeving is in het leven geroepen om grip te krijgen op de opwarming van de aarde en het voorkomen van het afbreken van de ozonlaag. Vanwege deze impact op het milieu is besloten om enkele gassen uit te faseren. De uitfasering van chloordifluormethaan duurde echter een aantal jaar. Het begon met het verbod op nieuwe installaties die werken met het koudemiddel. Sinds 2010 was het niet langer toegestaan het gas te produceren. Gasverbruikers kregen vijf jaar de tijd de bestaande (gerecyclede) R22 te gebruiken. In 2015 was de uitfasering voltooid. Het gas mag sindsdien niet meer worden verkocht.

De interesse in CO2-koelinstallaties zijn wereldwijd de laatste tien jaar erg toegenomen. Dit komt omdat Nestlé als groot internationaal opererend concern de ontwikkelingen van NH3/CO2- cascadekoelsystemen constant heeft nagestreefd en de energie-efficiëntie met installaties in Europa, de VS en Japan bewezen heeft. Hierdoor hebben veel bedrijven dit voorbeeld gevolgd. Deze trend is in andere landen bevorderd door overheidssubsidies. In Nederland geldt een aanzienlijke belastingvermindering voor CO2-installaties en in Scandinavië is de belastingheffing op synthetische koudemiddelen juist verhoogd. CO2 is voornamelijk zeer geschikt voor de warmte terugwinning en voor warmtepompen. In Azië worden de toepassingen al op brede schaal uitgevoerd en er wordt ook verwacht dat andere landen dit zullen volgen.

Hoeveel energie met behulp van CO2 als koudemiddel kan worden bespaard is voornamelijk een kwestie van omgevingstemperaturen. Zo is een CO2-systeem van een door synthetische koelmiddelen aangedreven installatie zeer efficiënt als het wordt gebruikt in het subkritische bereik. Maar ook in dit gebied kan het systeem qua efficiëntie goed resultaat leveren. Dit is door Coca Cola bevestigd, die voor haar 550 liter koelkast zowel CO2 als R134a gebruikt. Het resultaat: de met CO2 aangedreven installaties verbruiken 20 tot 30 procent minder energie.

In de trans- of superkritische modus (temperaturen >31.2°C) zijn CO2-systemen over het algemeen minder efficiënt dan installaties met synthetische koudemiddelen. Toch zijn CO2- koelinstallaties over het hele jaar gezien vaak energie-efficiënter dan installaties met synthetische koudemiddelen, omdat de meeste systemen vooral in gematigd bereik het grootste deel van het jaar in het subkritische bereik worden gebruikt.

De fluorkoolwaterstoffen, ook wel HFK’s genoemd, zijn koolwaterstoffen waarbij waterstof atomen vervangen zijn door een fluoratoom. De HFK’s vormen de hedendaagse alternatieven voor freon en algemener chloorfluorkoolstofverbindingen. De stoffen worden gebruikt als een koelmiddel in koelkasten. Het zijn de ozonvriendelijke vervangingsproducten van de ozon-onvriendelijke freon. Een van de HFK’s, koudemiddel R134A, is sinds 31 december 2000 het vervangmiddel voor dichloordifluormethaan (R12).


Veelgestelde vragen

Wat is een koudemiddel?

Een koudemiddel is een stof die wordt gebruikt als medium voor het transport van warmte. Hierin bestaat onderscheid tussen natuurlijke en synthetische koudemiddelen. Natuurlijke koelmiddelen komen van nature voor in het milieu. Bekende voorbeelden zijn water, ethaan, butaan en propeen. Synthetische koudemiddelen zijn door de mens ontwikkeld voor industriële doeleindes. Bekende voorbeelden zijn (H)CFK’s en HFK’s zoals R134a en Freon.

Synthetische koelmiddelen hebben een grotere invloed op het broeikaseffect dan natuurlijke koudemiddelen. Daarom worden synthetische koelmiddelen uitgefaseerd volgens de F-gassenverordening.

Waar worden koudemiddelen voor gebruikt?

Koudemiddelen worden gebruikt in talloze warmtepompen, koelinstallaties en andere apparaten. Wilt u een installatie aanschaffen waarin een koudemiddel wordt gebruikt? Kies dan voor installaties met natuurlijke koudemiddelen. Dit is een toekomstgerichte en duurzame keuze.

Hoe worden koudemiddelen geleverd?

De levering vanuit Westfalen Gassen is afhankelijk van het type koudemiddel. Aangezien bepaalde synthetische koelmiddelen worden uitgefaseerd, kunnen deze beperkt leverbaar zijn. Onze koudemiddel experts vertellen u er graag meer over. Koudemiddelen worden onder andere geleverd in gascilinders met een inhoud van 10 of 50 liter. Verder leveren wij koelmiddelen in grote stationaire tanks. 

Koudemiddel kopen

Koudemiddel

  • Altijd op voorraad
  • Dag en nacht beschikbaar
  • Goede service en advies op maat
  • Ruim 70 depots in Nederland

Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x