Wij adviseren u graag!

Jan Kok

Productspecialist speciale en levensmiddelengassen

Jan Kok
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Jan-Kok.jpg
  1. nl
  2. Speciale Gassen
  3. Aardgas / K-gas / G-gas

Aardgas / K-gas / G-gas

Aardgasgebruik in Nederland is, sinds het aantreffen van grote gasvoorraden in onder andere Slochteren gemeen goed geworden. Kolen en petroleum werden in de ban gedaan en er is grootscheeps ingezet op de voor ons zo dichtbij gelegen aardgasbronnen. Er zijn nog maar zeer weinig huishoudens en bedrijven niet aangesloten op het aardgasnet.

Aardgas

Aardgasvondsten in andere landen zijn in toenemende mate exploitatierijp gemaakt en de problematiek met aardbevingen en verzakkingen in Groningen van de laatste jaren kent iedereen. De Nederlandse aardgaskraan moet (gedeeltelijk) dicht, productie en aanbod vanuit andere landen stijgt. Een logische vraag, wat is de beste oplossing? Uit Nederland of uit het buitenland?

K-gas en G-gas

Aardgas is echter niet een product met altijd dezelfde specificaties, deze zijn afhankelijk van de plaats van herkomst. Aardgasbronnen in Nederland leveren het zogenaamde laagcalorische gas oftewel G-gas. Het buitenland levert veelal gas met een hoogcalorische samenstelling oftewel K-gas.

Het verschil zit vooral in het methaangehalte, overige componenten spelen eveneens een belangrijke rol. Al met al is het noodzakelijk om te kijken naar wat gas van elders voor effect heeft, zowel op het bestaande netwerk van buizen en leidingen als wel op verwarmingsketels thuis en grote industriële installaties.


Testen van gassen

Wat betreft het effect op het net heeft Kiwa Nederland BV in Apeldoorn, na een grondige analyse van de aard en samenstellingen van importgassen, een test van 2 jaar uitgevoerd. Hierbij is het effect van alle aanwezige componenten op het Nederlandse net getest. Westfalen Nederland BV is na grondige screening van diverse producenten van testgas gekozen om het gasmengsel te leveren die aan strenge eisen voor dergelijk onderzoek voldoen.

Onafhankelijk van dit onderzoek is Kiwa, samen met leveranciers van gebruikersapparatuur in gesprek gegaan. Hier is onder andere gekeken naar wat wijzigingen betreffende samenstelling van het aardgas voor consequenties heeft voor de gangbare apparatuur en waar eventuele aanpassingen gedaan moeten worden.

Voor het testen en kalibreren van apparatuur worden gasmengsels gebruikt die, zo nodig aantoonbaar met een analysecertificaat aan de gestelde eisen voldoen. Westfalen stelt zowel de laagcalorische G-gassen als de hoogcalorische K-gassen voor u samen. Gezien de betrokkenheid bij de testfase zijn wij de aangewezen partij om u hierbij van dienst te zijn.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x