Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Arjan Groen

Arjan Groen
Arjan Groen / /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Arjan_Groen.jpg
  1. nl
  2. Gassen
  3. Sectoren

Sectoren van gassen

Voor bijna iedere sector heeft Westfalen een geschikt gas.

Als een van de grootste gasleveranciers van Europa bevat ons assortiment een ruim aanbod aan gassen en gascilinders. Hier vindt u meer informatie over gassen voor voeding & dranken, metaalbewerking, analysetechniek en meer. Tevens zijn hier veiligheidsbladen en bruikbaar brochuremateriaal te vinden dat u gratis kunt downloaden. Staat uw sector er niet tussen? Kijk bij Overige branches of vraag een van onze gasspecialisten om hulp.

Wilt u meer weten over de gassen en leveringsvormen van Westfalen Gassen Nederland BV? Wij staan u graag te woord over de diverse mogelijkheden en verkrijgbaarheid van alle gassen voor uw sector. Neem telefonisch contact met ons op via 0570-636745 of mail naar logistiek(at)westfalen.com.


De chemische industrie is een van de grootste industrieën van Nederland. In de chemische industrie komen diverse producten tot stand die in het dagelijks leven gebruikt worden. Bij deze productie kunnen installaties nodig zijn die werken op industriële gassen of koudemiddelen.

Waterstof en olieraffinage

Een gas dat in de chemische industrie regelmatig wordt ingezet, is waterstof. Waterstof is geliefd in veel branches. Zo wordt het in de metaalbewerking gebruikt bij het lassen en snijden en is het goed voor diverse reductieprocessen, in de analysetechniek en bij lekdetectie.

Waterstof kent veel toepassingen in de olie-industrie, waarbij het onder andere wordt gebruikt in combinatie met een katalysator om zwaardere koolwaterstoffen om te zetten in lichtere. Ook wordt het ingezet bij hydrotreating. Hier worden ruwe aardoliefracties gezuiverd onder invloed van waterstofgas. Een groot aantal industriële gassen wordt gewonnen uit deze olieraffinaderij. Hier wordt door middel van destillatie een oplossing gescheiden, waardoor er nieuwe gassen vrijkomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn propaan, butaan en pentaan. Deze gassen worden het meest toegepast als brandstof, drijfgas of hittebron bij verwarmingsprocessen.

Chemische toepassingen

De chemische industrie bestaat uiteraard niet alleen uit olieraffinaderijen. Bij verschillende bedrijven worden industriële gassen gebruikt voor verschillende werkprocessen. De installaties die hiervoor worden ingezet, dienen regelmatig gecontroleerd te worden om risicovolle situaties te voorkomen. Om die reden is het inertiseren van chemische installaties belangrijk. Om deze controle uit te voeren, dienen de onderdelen van de installatie, het leidingwerk en de opslag van gas vrij te zijn van licht ontvlambare gassen.

Het inertiseren van chemische installaties wordt gedaan met gassen als argonstikstof of koolzuur. Hiervoor kunnen, zowel vloeibaar als gasvormig, diverse zuiverheidsgraden gebruikt worden. Deze gassen zijn inert, wat betekent dat ze geen chemische reactie aangaan met andere gassen. Hierdoor zijn ze zeer geschikt voor verschillende toepassingen in de chemische industrie en daarbuiten.

Industriële reiniging

Industriële reiniging in en rond het bedrijfspand draagt bij aan veiligheid en hygiëne op de werkvloer, zoals in fabrieken. Wat in deze branche het meest gereinigd wordt, zijn installaties en systemen, verstopte leidingen, tanks en fabrieksruimtes. Machines, warmtewisselaars, wanden, persoonlijke bescherming, alles kan worden meegenomen in de reiniging.

Het industriële reinigen kan op diverse manieren. Een veelgebruikte manier is het reinigen met water onder hoge druk. Hier worden vuile oppervlakten met water onder hoge druk bespoten, zodat ze er schoner uit komen.
Soms is water niet effectief genoeg, of niet geschikt. Water kan niet gebruikt worden als reinigingsmiddel bij elektriciteit. Dan kan er gebruik worden gemaakt van droogijsstralen met koolzuur. Zo kunnen elektrische ruimten zonder risico’s worden gereinigd. Het gebruik van droogijsstralen maakt oppervlakten vrij van onder andere voedsel-, vet-, lijm- en koolstofresten.
 

Bodemsanering

Bodemsanering is nodig om ons milieu zo schoon mogelijk te houden. Stoffen die van oorsprong niet in onze bodem en grondwater thuishoren, vervuilen het milieu en dienen te worden verwijderd. Door zuurstof in de bodem te injecteren, wordt het vuil in het water biologisch afgebroken. Vervolgens wordt het omgezet in onschadelijke stoffen als kooldioxide. Op deze manier is er geen negatieve invloed op bebouwing of bedrijfsvoering.

Gassen en koudemiddelen spelen een onmisbare rol bij het innoveren van producten en productieprocessen. Denk alleen al aan waterstof als beschermgas voor het bewerken en verwerken van metalen of stikstof om kunststof te gieten.

In iedere branche is innovatie belangrijk. Het levert bedrijven niet alleen economisch voordeel op, veel producten worden duurzamer, efficiënter of veiliger dankzij nieuwe technologie en nieuwe toepassingen. Veel grote bedrijven in Nederland hebben daarom hun eigen Research en Development afdeling en zijn dag in dag uit bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en productieprocessen. Maar ook het verbeteren van al bestaande producten en productieprocessen is daarbij belangrijk. Voor het maken en verbeteren van die producten worden de meest uiteenlopende industriële en koudemiddelen gebruikt. 

Van de bouw tot de luchtvaart

Er zijn al ontzettend veel voorbeelden te vinden van innovaties die dankzij gassen en koudemiddelen mogelijk zijn. Ademgassen voor duikers en vliegtuigpassagiers. Levensmiddelen die langer houdbaar en veiliger zijn dankzij speciale levensmiddelengassen. Producten van metaal of kunststof die langer meegaan en veiliger zijn door het bewerken en verwerken met industriële gassen. Koel- en warmtetechnieken die duurzamer en milieuvriendelijker zijn en rekening houden met het tekort aan fossiele brandstoffen. Met onze gassen ondersteunen we ook de innovatie in uw branche.

Autogarage, reparatie, onderdelen

In autogarages worden veel reparaties uitgevoerd waar gassen bij nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het vullen van een autoband. Hier wordt voornamelijk gebruik gemaakt van stikstof of perslucht. Echter is perslucht niet zuiver. Het bestaat uit 78% stikstof, 21% zuurstof en 1% waterdamp en andere gassen. De componenten zuurstof en waterdamp kunnen echter een negatief effect hebben op de band, het ventiel of de velg. Om die reden wordt vaak gekozen voor stikstof.

Aircosystemen

Naast stikstof zijn er in autogarages andere gassen nodig, zoals koudemiddelen voor aircosystemen. Deze koudemiddelen worden ingezet om aircosystemen te laten functioneren. Een bekend koudemiddel dat hiervoor gebruikt wordt is R134a. Echter heeft dit koudemiddel een hoog Global Warming Potential nl. 1430. Om die reden hebben bepaalde automerken gekozen voor een ander systeem waar het meer milieuvriendelijke R123yf van toepassing is.

Autobanden

Het vullen van autobanden wordt gedaan met perslucht of stikstof. Perslucht bestaat uit ongeveer 78% stikstof, 21% zuurstof en 1% waterdamp en andere gassen. Echter kunnen zuurstof en waterdamp de autoband en overige onderdelen aantasten.

Omdat er in autogarages veel gassen aanwezig kunnen zijn, is het belangrijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen en na te leven. Op die manier kan er veilig gewerkt worden zonder onnodige risico’s te lopen.

Alle producten en goederen die verkocht worden in de detail- en groothandel moeten zo goed mogelijk bij de eindgebruiker komen. Dat geldt voor producten in de food- en de non-foodsector. Hiervoor zijn verschillende gasverpakkingen op de markt.

Verpakkingsgas

Als het om levensmiddelen gaat heeft het verpakken niet alleen een beschermende functie. Ook de houdbaarheid, kwaliteit en veiligheid van voeding en dranken is van groot belang.  Verpakkingen moeten daarom voldoen aan de ISO 22000 standaard van voedselveiligheid. Westfalen levert gassen voor verschillende verpakkingsmogelijkheden die aan deze standaard voldoen. Denk aan het verpakken met krimpfolie, invriezen of verpakken volgens Modified Atmosphere Packaging (MAP). Bij Het MAP verpakken worden levensmiddelen verpakt onder een beschermde atmosfeer. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van koolstofdioxide, zuurstof en stikstof. Bij Westfalen Gassen worden veel van deze gassen verkocht onder de eigen merknaam Protadur, een merk speciaal voor levensmiddelengassen.

Conserveren van wijn

Ook voor het maken en conserveren van wijn worden verschillende gassen ingezet. Als wijn wordt gebotteld helpt Protadur® E 941 (vloeibare stikstof) om zuurstof uit de fles te verdrijven. Hierdoor blijft de wijn langer goed en blijft de smaak het best behouden.

Drijfgas voor aerosolen

Voor spuitbussen zijn drijfgassen nodig. Als vervanger voor schadelijke (H)CFK’s, maken veel bedrijven voor aerosolen gebruik van distikstofoxide (lachgas). Dit gas heeft een laag kookpunt en is daarom heel geschikt als duurzame vervanger. Ook butaan wordt als drijfgas voor aerosolen gebruikt.

Steriele verpakkingen

Verpakkingen helpen niet alleen om kwaliteit en houdbaarheid te behouden. In het geval van gesteriliseerde producten is de verpakking ook nodig om producten steriel te houden.

Bij de fabricage van auto’s worden grote en kleine onderdelen met elkaar verbonden of van elkaar gescheiden. Bij sommige onderdelen gebeurt dit door middel van lassen en lasersnijden. Er zijn gassen nodig om de benodigde machines naar behoren te laten functioneren.

Lassen en lasersnijden van onderdelen en toebehoren kan met veel materialen uitgevoerd worden. Zo is lasersnijden geschikt voor aluminium, austenitisch staal, duplexstaal, ferritisch staal, titanium, ongelegeerde staalsoorten en volaustenitisch staal. Voor de meeste staalsoorten wordt bij het lasersnijden stikstof gebruikt. Bij titanium maakt men gebruikt van argon en voor het lasersnijden van ongelegeerde staalsoorten is er zuurstof nodig. Bij deze gassen is een minimale zuiverhuid voldoende.

Lastechnieken

Er zijn verschillende lastechnieken zoals mig mag lassen. Het bewerken van aluminium, nikkelbasislegeringen en overige NE-materialen wordt de MIG-lastechniek toegepast. Hiervoor zijn inerte gassen nodig, zoals helium, argon of mengsels van deze twee gassen. De gassen zijn zeer geschikt om te mengen tot een inert menggas. Bij het MAG-lassen van austenitisch staal, duplexstaal en ferritisch chroomstaal, ongelegeerde staalsoorten en volaustenitisch staal zijn actieve gassen nodig. Westfalen heeft hiervoor geschikte gasmengsels samengesteld onder de naam Sagox®.
Voor iedere lastechniek wordt gewerkt met andere metalen en staalsoorten, waardoor er ook andere gassen nodig zijn om de techniek te kunnen uitvoeren.

Autobanden

Het vullen van autobanden wordt gedaan met perslucht of stikstof. Perslucht bestaat uit ongeveer 78% stikstof, 21% zuurstof en 1% waterdamp en andere gassen. In sommige gevallen heeft stikstof met een hoge zuiverheid de voorkeur.

In de branche van bouw, dak en elektra worden veel processen uitgevoerd. Bij deze processen zijn gassen nodig om het tot stand te laten komen. Zo vinden er diverse lasprocessen plaats en worden werkruimtes en loodsen opgewarmd.

Propaan in de bouw

Het opwarmen van werklocaties en opslagloodsen kan met gassen met een hoge verwarmingstemperatuur, zoals propaan. Dit gas maakt het mogelijk gecontroleerd grote loodsen en bedrijfsruimtes te verwarmen, wat het werken in deze ruimtes aangenamer maakt. Daarnaast wordt propaan gebruikt om bitumen dakbedekking aan te brengen. Door het verwarmen wordt het product zacht, soepel en buigbaar, zodat het makkelijk aan te brengen is. Wat nog meer makkelijk aan te brengen is, zijn rijbaanmarkeringen. Propaan wordt gebruikt als chemische basis in de markeringsspray die de rijbaanmarkeringen plaatst.

Lasprocessen en inertiseren

In de bouw vinden regelmatig lasprocessen plaats om onderdelen aan elkaar te verbinden. Bij de lasprocessen wordt gebruikt gemaakt van inerte en actieve gassen, afhankelijk van de gebruikte lastechniek. Voor het snijden met thermische lans wordt zuurstof gebruikt met een zuiverheid van 2.5 of hoger. Iedere las en snijtechniek vereist een ander gas of gasmengsel. Daarom worden diverse gassen ingezet om dit te kunnen realiseren.

Voor het inertiseren van atmosferen kunnen inerte gassen worden gebruikt, zoals stikstof, argon en koolzuur. Het inertiseren zorgt ervoor dat chemische reacties en actieve gassen uit verdwijnen of verminderen, waardoor de atmosfeer minder ontvlambaar wordt. Hetzelfde principe wordt toegepast op stortgoederen en installaties in de chemische industrie, waar enkel stikstof met een zuiverheid 4.8 of hoger wordt ingezet.

De productie van machines en apparaten vergt aandacht en de juiste kennis. Zodra ze op de goede manier geproduceerd zijn, kunnen ze worden gebruikt in verschillende processen en  in allerlei branches. Machines en apparaten worden zowel in het bedrijfsleven als in huishoudens gebruikt, afhankelijk van de gewenste doeleinden van de machine. De apparaten bevatten onderdelen die aan elkaar moet worden verbonden, zodat ze samen één geheel vormen. Deze verbindingen kunnen op meerdere manieren tot stand komen.

Verbinden en smelten

Voor het verbinden van onderdelen zijn diverse lasprocessen van toepassing. Zo kan er gelast worden met inerte gassen (MIG en TIG-lassen) en actieve gassen (MAG-lassen). De keuze hangt af van het soort materiaal dat gelast moet worden, de dikte van het materiaal en meer factoren. Veel gassen kunnen goed met elkaar gemengd worden tot een menggas. Ze gaan geen chemische reactie aan met andere gassen en zijn daardoor veiliger in gebruik. Andere lastechnieken zijn autogeen lassen, plasmalassen, laserlassen, en TIG-lassen.

Een andere techniek is o.a. laser snijden. Bij het lasersnijden is bij ieder materiaal een ander gas nodig om de gewenste kwaliteit en resultaat te kunnen realiseren. Zo wordt er bij het lasersnijden van aluminium gebruik gemaakt van stikstof, bij titanium wordt argon ingezet en bij ongelegeerde staalsoorten is zuurstof nodig.

Huishoudelijke apparaten

Wanneer de machines en apparaten zijn geproduceerd, kunnen ze gebruikt worden in huis en in het bedrijfsleven. Denk hierbij aan wasmachines, magnetrons, en andere huishoudelijke apparaten. In het bedrijfsleven zijn machines terug te vinden in vrijwel iedere branche, variërend van pompen en compressoren tot machines voor de textiel- en kledingindustrie.

In de branche van metaalbewerking en –productie zijn gassen onmisbaar. Zonder gassen is er geen effectieve metaalbewerking mogelijk. De branche kent meerdere lastechnieken en snijprocessen die alleen uitgevoerd kunnen worden wanneer de juiste gassen aanwezig zijn.

Inerte en actieve gassen

Er zijn verschillende lastechnieken die uitgevoerd kunnen worden om onderdelen aan elkaar te verbinden. Zo is er onder andere de MIG/MAG-lastechniek, waar gebruik wordt gemaakt van inerte en actieve gassen. De inerte gassen zijn een goede basis voor een menggas. Hier kunnen andere inerte gassen aan toegevoegd worden, maar ook actieve gassen zijn hier geschikt voor. Inerte gassen gaan geen chemische verbindingen aan, waardoor er veel mogelijkheden zijn.

Gassen kiezen

Het doel van de gassen is om het smeltbad van de las te beschermen tegen de zuurstofrijke omgevingslucht. Zo kan er geen oxidatie plaatsvinden op het oppervlakte van het materiaal. Mogelijke menggassen zijn argon-stikstof, argon-koolzuur, argon-waterstof en andere combinaties. Ieder component heeft een unieke werking. Zo is stikstof de zuurstofverdrijver en zorgen waterstof, koolzuur en helium voor een sterke invloed op de lassnelheid en inbrandingsdiepte. Welk lasgas het meest geschikt is voor metaalbewerking hangt af van het materiaal, lasproces, de dikte van het materiaal en diverse andere factoren.
Naast lassen is het ook mogelijk om te snijden. Technieken als autogeen brandsnijden, lasersnijden en plasmasnijden worden regelmatig toegepast in de metaalbewerking.

Lasapparaten en gastoevoer

In de metaalbewerking wordt gebruikt gemaakt van diverse machines om het gewenste resultaat te bereiken. Er zijn verschillende soorten lasapparaten die ieder een net iets anders werking hebben. Bij lasapparaten voor de MIG- en TIG-lastechnieken is een goede toevoer nodig voor het gebruik van een beschermgas. Het beschermgas voorkomt het corroderen van het smeltbad door er overheen te blazen. Het lasapparaat bestaat uit een stroombron, gasfles met drukregelaar, het draadaanvoermechanisme en het slangenpakket met laspistool.
Bij het autogeen lassen heeft de toevoer van gas een andere functie. Hier worden onder andere zuurstof-acetyleen mengsels om een vlamtemperatuur van ongeveer  3100°C te realiseren.

Om te koelen en te verwarmen zijn koudemiddelen nodig. Koudemiddelen worden toegepast in de airconditioningstechniek, warmwaterverwarmingen, koel- en vrieskasten, maar ook in installaties voor zonne- en windenergie.

Koudemiddelen voor verwarming

Koudemiddelen zijn de brandstof voor veel toepassingen in warmte- en koude productie. Ze worden gebruikt voor het transport van koeling, maar ook voor warmte. Dat kan de centrale verwarming of vloerverwarming zijn in woonhuizen, maar ook de verwarmingsvoorziening van uw eigen bedrijf. De koudemiddelen van Westfalen Gassen Nederland BV worden daarnaast ook gebruikt in de landbouw en zelfs om grasmatten te verwarmen.

Warmte- en koudedragers

Bij het verwarmen en koelen wordt vaak gebruik gemaakt van water als warmte- en koudedrager. Water is daarvoor heel geschikt, maar tijdens het proces kunnen ook minder wenselijke effecten optreden. In combinatie met zuurstof en andere luchtcomponenten werkt water corrosief. Bij temperaturen onder nul verminderen de stromingseigenschappen en het is bekend dat moderne systemen voor warmte- en koude productie daar heel gevoelig op reageren. Om dat te voorkomen kunnen wij u het product Antifrogen® adviseren. Dankzij de additieven in het mengsel worden de risico’s uitgeschakeld, maar blijven de goede eigenschappen van water behouden.

Airconditioningstechniek en koeling

Koelmiddelen zijn vooral bekend door de toepassing in airco’s en koelinstallaties, zoals vries- en koelkasten. Lange tijd werden daarvoor het koelmiddel HCFK gebruikt (gedeeltelijk gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen).  Deze zijn echter zo schadelijk voor de ozonlaag dat de Europese Unie het gebruik ervan in nieuwe producten heeft verboden. Voor de omschakeling biedt Westfalen vervangende stoffen die niet schadelijk zijn voor de ozonlaag en ook de mengbaarheid met de in de installaties gebruikte koelmachine oliën garanderen.

Vanwege de vele toepassingen en strenge eisen aan koudemiddelen is het kiezen van een koudemiddel altijd maatwerk. Voor ieder toepassingsgebied is echter een intelligente, efficiënte en ecologisch verantwoorde oplossing. Om te helpen bij die keuze heeft Westfalen haar eigen koudemiddelspecialist.

Schroot en recycling

Maar liefst 95% van de metalen kan zonder kwaliteitsverlies worden gerecycled. Om schroot goed te verwerken moet het gesneden of afgeschroeid worden. Daarvoor zijn gassen nodig als zuurstof, wegaleen of acetyleen.

Autogeen brandsnijden en afschroeien

Om schroot te recyclen is het wenselijk dat grote stukken staal eerst worden verkleind. Ook is het soms nodig om andere stoffen, zoals coatings of verf, af te schroeien voor het metaal gerecycled kan worden. Autogeen snijden is een veelgebruikte methode voor het snijden van staal. Er kunnen grote en dikke stukken staal mee worden gesneden. Het autogene snijproces wordt gebruikt voor metaalsoorten met geen legering of een lage legering. De snijmachines maken voor het verbrandingsproces gebruik van branders en een stroom zuurstof met een hoge zuiverheid (minstens 99,5%). De zuivere zuurstof heeft een hoog brandversnellend effect. Voor autogeen snijden levert Westfalen Gassen zuivere zuurstof, maar ook acetyleen en wegaleen.

Recycling van metalen bespaart energie

Dankzij deze geavanceerde snijtechnieken is recycling van zware stukken metaal een stuk eenvoudiger. Het recyclen van metaal verbruikt aanzienlijk minder energie dan het verwerken van de oorspronkelijke grondstoffen. Daarnaast draagt de recycling van schroot bij aan het behoud van onze natuurlijke bronnen.

Thermische lans

Een andere snijtechniek om schroot te verwerken en uiteindelijk te recyclen is de thermische lans. Een holle ijzeren buis die zuurstof aanvoert. Vooral bij sloopwerkzaamheden en demontage zetten bedrijven de thermische lans vaak in. Net als bij autogeen brandsnijden voedt zuivere zuurstof hierbij het verbrandingsproces. De vlam die uit een thermische lans komt kan temperaturen van 3500 graden Celsius bereiken. Omdat de vlam zo heet is kan een thermische lans metaal maar ook beton makkelijk snijden.

In vrijwel alle industriële branches zijn gassen nodig. Gassen voor machine- en apparatenproductie, autogarages, industriële reiniging en meer. In diverse branches komen lastechnieken voor, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van gassen als argon, helium en  koolzuur. Door middel van lassen kunnen onderdelen met elkaar worden verbonden, waardoor ze een geheel vormen.

Voor alle overige branches heeft Westfalen Gassen een uitgebreid assortiment aan gassen, geschikt voor uiteenlopende functies. Alle gassen hebben unieke eigenschappen, waardoor ze voor een of meerdere toepassingen zeer geschikt zijn.
Het assortiment bevat koudedragers, warmtedragers, koudemiddelen, levensmiddelengassen, speciale gassen, gassen voor gezondheidszorg, lasgassen, industriële gassen en meer. Met deze gassen kunnen wij elke branche voorzien van de juiste gassen voor de nodige toepassingen.

Voor alle vragen over de gassen uit ons assortiment is het mogelijk vrijblijvend contact met ons op te nemen. Onze gasspecialisten informeren u graag over de eigenschappen van al onze gassen.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x