Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Erik Stoffels

Marc Bouw
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Eric_Stoffels.jpg
 1. nl
 2. Gassen
 3. Veiligheids- en productinformatiebladen

Veiligheids- en productinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen voor industriële gassen.

Als u werkt met industriële gassen of koudemiddelen is het van groot belang de risico’s en gevaren te kennen van de stoffen waarmee u werkt. In de veiligheidsinformatiebladen (VIB) vindt u de volgende informatie:

 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 2. Identificatie van de gevaren
 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
 4. Eerste hulpmaatregelen
 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
 7. Hantering en opslag
 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
 9. Fysische en chemische eigenschappen
 10. Stabiliteit en reactiviteit
 11. Toxicologische informatie
 12. Ecologische informatie
 13. Instructies voor verwijdering
 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
 15. Regelgeving
 16. Overige informatie

Via deze link kunt u per product de VIB's bekijken

Zoekt u een veiligheidsinformatieblad (VIB) voor een product dat niet in de lijst vermeld staat, neemt u dan contact met ons op.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x