Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Hansjan Dijk

Hansjan Dijk
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Hansjan_Dijk.jpg

Snijden

De vormgeving van materialen wordt gedaan door middel van snijden. Hiervoor zijn talrijke processen ontwikkelt. Voor iedere toepassing kan men een keuze maken uit de verschillende processen. In de metaalbewerking wordt voornamelijk gebruik gemaakt van thermisch delen zoals het snijbranden.

Autogeen snijbranden 

Snijbranden machinaal of handmatig; het autogeen snijbranden is een van de meest rendabele scheidingsprocessen. De gas-zuurstofvlam waarborgt een hoge snijsnelheid, snel steken, veilig gaten branden en eenvoudig uitsnijden. Bij de juiste keuze van de mondstukken, drukken en snijsnelheden worden eindmaten bereikt die geen nabewerking behoeven.

De werking van de snijbrander berust op het principe dat het te snijden werkstuk met een acetyleen-zuurstof-vlam op ontstekingstemperatuur wordt gebracht en vervolgens met de snijzuurstof wordt verbrand. De uitgesneden voeg ontstaat doordat de ontstane oxiden samen met de smelt door de snijzuurstofstraal worden uitgedreven. Daarvoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De ontstekingstemperatuur moet voldoende onder de smelttemperatuur liggen. Is dit niet het geval, dan zal het materiaal al smelten voor het gesneden wordt.
  • Het smeltpunt van de ontstane slak moet lager zijn dan dat van het basismateriaal. Is dit niet het geval, dan kan de slak niet door de zuurstofstraal uit de snede geblazen worden en zal deze aan de onderkant hechten.
  • De exotherme reactie tussen de zuurstofstraal en het basismateriaal moet zoveel warmte genereren dat de ontstekingstemperatuur gehandhaafd blijft.

Plasma snijden 

Plasma-smelt-snijden is een thermisch scheidingsprocedé, waarbij de vlamboog eveneens wordt ingesnoerd. De hoge temperatuur en de kinetische energie van de plasmastraal worden benut om metalen te snijden, die met tot nu to gebruikelijke scheidingstechnieken niet of maar moeilijk zijn te snijden.

Het plasma snijden kent 2 varianten:

  • Plasmasnijden met overbruggende vlamboog. Voorwaarde is, dat  het te snijden materiaal elektrisch geleidend is, omdat het in het circuit van de snijstroom is opgenomen.
  • Plasmasnijden met een niet overbruggende vlamboog, hiermee kunnen zowel elektrischgeleidende als ook niet-geleidende materialen worden gesneden.

Zuurstoflanzen 

Gaten branden: Het principe van de thermische lans berust daarop, dat het ijzer van de thermische lans in een onder druk toegevoerde stroom zuurstof verbrandt en de voor het scheidingsproces benodigde energie levert. Daarbij ontstaan temperaturen van 4000°C tot 5000°C.

De thermische lans bestaat uit een buisvormige mantel en een aantal aan de binnendiameter van die buis aangepaste kerndraden. bij dit procedé wordt geen brandgas gebruikt.

De thermische lans, in een speciale handgreep vastgezet, wordt aan de voorkant m.b.v. een externe vlam op ontbrandingstemperatuur gebracht en onder een nauwkeurig gedoseerde hoeveelheid zuurstof verbrand.

De thermische lans kan voor het scheiden van minerale materialen (beton, zandsteen, chamotte etc.) en van vele metalen gebruikt worden. Dit procedé wordt vooral in bouw- en sloopbedrijven, evenals in de schrootverwerking, toegepast.


Vlamstralen 

Vlamstralen wordt in de bruggenbouw en andere gecompliceerde bouwconstructies steeds meer toegepast vanwege de milieuvriendelijke eigenschappen. Deze techniek speelt eveneens een belangrijke rol bij beton- en staalsaneringswerkzaamheden.

In steeds toenemende mate moeten gebouwen, wegoppervlaktes, vloeren van hallen of staalconstructies grondig worden gerepareerd om ze hun waarde te laten behouden, dan wel uit veiligheidsoverwegingen. Daaraan levert de energierijke acetyleen-zuurstof-vlam een onvervangbare bijdrage, want dit procedé belast het materiaal niet, is milieuvriendelijk en technisch perfect.

In de toegepaste techniek wordt een onderscheid gemaakt tussen vlamstralen en vlamontroesten.

Er wordt van vlamstralen gesproken wanneer van beton- of natuursteenoppervlakte rubberresten, olie benzine, vet of strooizout moeten worden verwijderd. Dit om een de hechting van een beschermlaag te verbeteren. De temperatuurshock, veroorzaakt door de autogeen vlam, leidt reeds na korte voorverwarmingstijd door de optredende interkristallijne krachten tot het loslaten van de bovenste laag verontreinigingen.

Vlam ontroesten 

Het vlamontroesten maakt gebruik van de verschillende uitzettingscoëfficienten van walshuid en staal. Daarbij zorgen de thermische energie en de reducerende werking van de acetyleen-zuurstof-vlam voor een goed resultaat. De sterk hechtende laag aanslag wordt zo tot een los poeder gemaakt, dat gemakkelijk met een borstel te verwijderen is.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x