Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Arjan Groen

Arjan Groen
Arjan Groen / /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Arjan_Groen.jpg

Acetyleen

Acetyleen, ook wel bekend als ethyn, wordt geproduceerd en is inzetbaar in diverse branches. Acetyleen ontstaat bij het mengen van calciumcarbide met water. Het gas stamt af van de petrochemische industrie, waar veelvuldig gewerkt wordt met aardolie.
Acetyleen heeft dus geen schadelijk effect op het milieu.

Het gas is echter niet inert. Het is een actief gas dat zeer brandbaar is onder druk en voor een grote explosie kan zorgen wanneer het in contact komt met vuur. Daar komen de elementen koolstof en waterstof vrij. Om die reden wordt acetyleen in een acetyleenfles opgeslagen in een acetonoplossing. Dit noemt men ook wel acetyleen-dissous. Met dit gas moet zeer zorgvuldig worden omgegaan.

Functies van acetyleen

Het acetyleengas wordt vooral gebruikt bij het autogeen lassen en snijden. Dit gebeurt in combinatie met zuurstof. Deze verhouding dient echter wel juist te zijn om effectief te kunnen werken. Bij het autogeen lassen werkt men met een bijzonder hete vlam waarmee men het werkstuk handmatig last. Het is zeer belangrijk de lasvlam juist af te stellen. Een overschot aan zuurstof kan het werkstuk aantasten en een teveel aan acetyleen verbrandt niet op tijd. Dit kan een negatief effect hebben op de las.

Het synthetische acetyleengas heeft een zeer lage ontbrandingstemperatuur en wordt daarom ook ingezet als brandgas in de glasindustrie, bij het scheiden van beton, de roetproductie, gutsen, vlamsolderen en –spuiten en bij het verwarmen van verbindingen.

Ga voor meer informatie of bestellen naar onze webshop!

Westfalen webshop voor cilindergassen

Acetyleen


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x