Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 
 1. nl
 2. Privacy

Privacy

Privacybeleid

Wij zijn blij met uw bezoek aan de website van Westfalen. Wij hechten veel waarde aan een veilig en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens, zeker in het licht van de geldende wettelijke voorschriften. Om aan deze eisen te voldoen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze voorschriften worden nageleefd. 

In principe kunt u onze websites ook bezoeken zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. Hiervoor moet u mogelijk instellingen aanpassen in de browser die u gebruikt. De op deze websites verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een specifiek doel of u hebt ingestemd met de overdracht.

Gegevensverzameling en -verwerking bij bezoek aan de website 

Wanneer u deze website bezoekt, worden de volgende gegevens automatisch gelogd en verwerkt als onderdeel van de dienstverlening: datum en tijd van het paginabezoek, URL van het bezoek, gebruikte browser (user agent), succes of mislukking van het paginabezoek (status van het bezoek), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, looptijd.

Deze gegevens worden om technische redenen verwerkt om onze diensten naar behoren te kunnen verlenen en kunnen ook worden gebruikt voor interne systeem- en gebruiksstatistieken. Dit zijn echter geen persoonsgegevens. Als er statistieken worden gemaakt voor het op de behoefte afgestemd ontwerpen van de website, gebeurt dit aan de hand van pseudoniemen. 

Er worden af en toe cookies gebruikt bij het bezoeken van deze websites. Cookies worden opgeslagen in uw browser om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De gebruikte cookies zijn zogenaamde sessiecookies, die na afloop van het bezoek automatisch hun geldigheid verliezen en verwijderd worden volgens de procedure die u in uw browser hebt ingesteld. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen voorkomen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de websites beperkt worden in hun functionele omvang.

Analyse en statistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van de anonimisering van het IP-adres op deze website wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, door Google vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te leveren aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van cookies verhinderen via een instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door het cookie zijn aangemaakt en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Download en installeer hiervoor de browserplug-in die onder de volgende link beschikbaar is (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op www.google.com/analytics/terms/nl.html en op www.google.nl/intl/nl/policies/. Houd er rekening mee dat de code “anonymizeIp” op deze website is toegevoegd aan Google Analytics om anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP- maskering) te garanderen.

Cookies

Daarnaast maken wij gebruik van verschillende cookies. 

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webstie en webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen. 


Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website en webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.


Marketingcookies

Wij plaatsen marketingcookies op onze website. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze website. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties u hebt gezien.

Snoobi

 • Snoobi30minute_westfalengassen_nl: Analytische cookie gebruikt door Snoobi
 • SnoobiID: Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert voor terugkerende bezoeken.
 • Snoobisession_westfalengassen_nl: Analytische cookie gebruikt door Snoobi


Hotjar

 • _hjFirstSeen: Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht, of dat hij of zijn een nieuwe bezoeker is op de website.
 • _hjid: Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.
 • _hjTLDTest: De cookie wordt gebruikt om de SEO-ranking voor de huidige website te detecteren - Deze service maakt deel uit van een externe statistieken- en analyseservice.


LinkedIn

 • ads.linkedin.com: Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website.
 • bcookie/bscookie: Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
 • lidc: Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
 • AnalyticsSyncHistory: linkedin.com: Deze cookie bewaart de synchronisatietijd met de "lms_analytics" -cookie voor gebruikers in de aangewezen landen.
 • lang [x2]: Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website

Online solliciteren

Westfalen Bewerbung Online Westfalen Jobportal (https://karriere.westfalen.com/) wordt over het algemeen gebruikt via een beveiligde en versleutelde verbinding. U herkent de beveiligde verbinding aan de toevoeging “https://” en het opgeslagen SSL-certificaat. 

In het kader van “Westfalen Bewerbung Online” hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: aanspreekvorm, voornaam, achternaam, woonplaats (straat- en huisnummer, postcode, plaats, land), telefoonnummer en e-mailadres. Afhankelijk van de functie die wordt aangeboden, vragen wij ook nadere informatie van u, zoals een bewijs van kwalificatie. Deze kunt u ons in de betreffende menu ter beschikking stellen. 

De gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de sollicitatieprocedure voor de uitgeschreven vacature(s) waarop u gesolliciteerd hebt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens van sollicitanten zullen binnen Westfalen AG en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen, afhankelijk van de betreffende vacature, uitsluitend worden verwerkt door personen die met de sollicitatieprocedure zijn belast. Indien de door u ingevoerde en ter beschikking gestelde gegevens voor verdere doeleinden worden gebruikt, is uw toestemming vereist, hetgeen duidelijk op de betreffende plaatsen te zien zal zijn. 

Om gebruik te maken van de online sollicitatiefunctie, moet u zich registreren op ons vacatureportaal. U kunt uw account daar onafhankelijk beheren en op elk moment verwijderen.

Na afronding van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens door ons verwijderd, tenzij wettelijk anders is bepaald. 

Gelieve voor uw sollicitatie gebruik te maken van het onlineportaal en ons uw documenten niet per e-mail toe te sturen, aangezien e-mail over het algemeen geen veilig communicatiemiddel is.

De gegevens worden alleen gebruikt als onderdeel van het sollicitatieproces voor de geadverteerde functie (s) waarop je hebt gesolliciteerd. Het wordt niet doorgegeven aan derden. De sollicitatiegegevens worden binnen Westfalen AG en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen, afhankelijk van de betreffende vacature, uitsluitend verwerkt door personen die met de sollicitatieprocedure zijn belast. U kunt deze deelrechten ook zelf beheren, beperken en intrekken in uw account. Als de door u ingevulde en ter beschikking gestelde gegevens voor andere doeleinden moeten worden gebruikt, is uw toestemming vereist, die duidelijk op de daarvoor bestemde plaatsen te vinden is.

Na afronding van de sollicitatieprocedure worden uw gegevens door ons verwijderd, mits er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die anders zijn. Meer informatie vindt u in het begin van het gebruik en uitleg op karriere.westfalen.com.

Gebruik ons ​​online jobportaal voor uw sollicitatie en stuur ons uw documenten niet per e-mail, aangezien e-mails over het algemeen geen veilig communicatiemiddel zijn.

Bestelshop / online contactformulieren en bestelroutes

De bestelshop van Westfalen wordt over het algemeen via een beveiligde en versleutelde verbinding gebruikt. U herkent de beveiligde verbinding aan de toevoeging “https://” en het opgeslagen SSL-certificaat.

De door u verstrekte gegevens, zoals naam (namen), klantnummer, afleveradres en e-mailadres, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het zakelijke doel, de verwerking van uw bestelling bij Westfalen AG en, indien van toepassing, haar dochterondernemingen. U kunt ook de meest recente veiligheidsinformatiebladen verkrijgen via de verstrekte contactgegevens. 

Er vindt geen verdere verwerking plaats die verder gaat dan het doel van het gebruik als middel om aan het zakelijke doel te voldoen. Indien de door u ter beschikking gestelde gegevens voor verdere doeleinden worden gebruikt, is uw toestemming vereist, hetgeen duidelijk op de betreffende plaatsen te zien zal zijn.

De bewaartermijn is afhankelijk van de wettelijke bewaarplichten volgens § 257 HGB (Handelsgesetzbuch, Duits Wetboek van Koophandel) en § 147 AO (Abgabenordnung, Duitse belastingwet) (6 of 10 jaar).

Kredietbeoordeling

Bij het gebruik van de bestelshop vindt in het kader van de wettelijke bepalingen eventueel een controle van de kredietwaardigheid plaats, rekening houdend met de gegevensbeschermingsbepalingen, waarbij de nodige gegevens worden doorgegeven. De Westfalen Groep maakt hierbij gebruik van de externe dienstverlener Creditreform Münster Riegel & Riegel KG, Scharnhorststr. 46, 48151 Münster, en Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. 

mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en haar bezoekers. Voor dit doel worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Er kunnen cookies worden gebruikt. De webanalysetool Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (alleen met een geanonimiseerd IP-adres). Hierdoor wordt een logboek van muisbewegingen en klikken gemaakt met de bedoeling om individuele websitebezoeken willekeurig terug te spelen en daaruit mogelijke verbeteringen voor de website af te leiden. De gegevens die met Mouseflow worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijke toestemming van de betrokkene. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit het legitieme belang bij directe communicatie met de klant en in het op de behoeften gebaseerde ontwerp van de website.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Om dit te doen, kunt u de opname wereldwijd deactiveren op alle websites die Mouseflow gebruiken voor de browser die u momenteel gebruikt onder de volgende link: https://mouseflow.de/opt-out/

Nieuwsbrief

Als u gebruikmaakt van de mogelijkheid om een nieuwsbrief te ontvangen, dan hoeft u ons alleen uw e-mailadres door te geven. Wij gebruiken het opgegeven e-mailadres uitsluitend om u de door u aangevraagde nieuwsbrief toe te sturen, zodat wij u regelmatig per e-mail de gewenste informatie kunnen sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Instructies en opties om u af te melden vindt u aan het einde van elke e-mailnieuwsbrief. 

Indien de door u ingevoerde en ter beschikking gestelde gegevens voor verdere doeleinden worden gebruikt, is uw toestemming vereist, hetgeen duidelijk op de betreffende plaatsen te zien zal zijn.

De gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief worden tot wederopzegging bewaard.

Recht op inzage

U hebt de mogelijkheid inzage te krijgen in de door Westfalen AG over u opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en het beoogde gebruik ervan. Wij voldoen graag aan uw verzoek om inzage. Stuur uw schriftelijke verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming (zie contactgegevens hieronder).

Correctie, verwijdering en bezwaar

Wij voldoen graag aan uw verzoek om uw opgeslagen persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, tenzij wettelijk anders is bepaald. Als het verwijderen van gegevens niet mogelijk is, worden de gegevens geblokkeerd. 

Bovendien worden de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen regelmatig automatisch verwijderd als de doelgebonden opslag niet langer nodig is en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn om verwijdering te voorkomen.

Wijziging van de bepalingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Het privacybeleid kan zowel om technische als om gegevensbeschermingsredenen worden gewijzigd. We vragen u daarom de huidige versie van dit beleid in acht te nemen.

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming is:

Westfalen Gassen Nederland BV
Rigastraat 20 
7418 EW Deventer 
Tel. +31 (0)570-63 67 45 
info@westfalengassen.nl
KvK 38020060
BTW-nummer: 0085.80.698.B0 1

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Per post:

Antoine De Boo

Westfalen Gassen Nederland BV
Rigastraat 20 
7418 EW Deventer 

Per mail:

Antoine De Boo

info@westfalengassen.nl

Informatie overeenkomstig artikel 13 AVG (geldig vanaf 25-05-2018)

Informatie over de rechten van de betrokkenen

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te vragen dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt; in dat geval heeft hij/zij recht op inzage in deze persoonsgegevens en op de informatie als bedoeld in artikel 15 van de AVG.

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken onjuiste persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar te rectificeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens aan te vullen (artikel 16 van de AVG).

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar onmiddellijk te verwijderen indien een van de in artikel 17 van de AVG genoemde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden (recht op verwijdering), tenzij dit in strijd is met wettelijke bewaar- of archiveringstermijnen.

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de voorwaarden van artikel 18 van de AVG is voldaan, bijvoorbeeld indien de betrokkene tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt voor de duur van het onderzoek door de verwerkingsverantwoordelijke.

De betrokkene heeft het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar die hij/zij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven (artikel 20 van de AVG).

De betrokkene heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hem/haar om redenen die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij hij/zij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn voor een verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene te boven gaat, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (artikel 21 van de AVG).

Elke betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De betrokkene kan dit recht uitoefenen ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar hij/zij verblijft, werkt of waar de vermeende inbreuk is gepleegd. 

Alvorens een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, verzoeken wij u de zaak te bespreken met onze functionaris voor gegevensbescherming.

x