Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Jan Kok

Productspecialist speciale en levensmiddelengassen

Jan Kok
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Jan-Kok.jpg
  1. nl
  2. Speciale Gassen
  3. Atomaire absorptiespectrometrie

Atomaire absorptiespectrometrie

Drie atomaire absorptiespectrometrie methode

Er vallen drie technieken onder AAS, namelijk de vlam- (FAAS), grafiet oven- (GFAAS) en de hydridegeneratie atomaire absorptiespectrometrie (HGAAS).

De FAAS methode wordt het vaakst toegepast. Hiervoor wordt acetyleen gebruikt als brandstof. Vanwege de schonere vlam en de lagere interferentie moeten de concentraties fosfine en sulfide in acetyleen laag zijn. Dit zorgt voor een optimale nauwkeurigheid van de analyse. Vlam-AAS is een methode die snel en goedkoop is, wat een groot voordeel is.

De grafiet oven-AAS is een alternatief van de vlam-AAS. Hierbij wordt de vlam vervangen door een oven die de temperatuur opvoert. Het grote voordeel van GFAAS is dat het zeer lage detectielimieten heeft. Omdat hier geen turbulente vlam aanwezig is, is de signalering rustiger.

De hydride generatie-AAS is een vrij nieuwe methode. Deze methode maakt het mogelijk om arseen, antimoon en seleen de meten, inclusief de organisch gebonden vormen. Je kan HGAAS toepassen op grondwater, destructievloeistoffen en eluaten. Voor deze methode wordt vaak argon of stikstof toegepast.

 

Toepassingen van atomaire absorptiespectrometri

Hoe werkt atomaire absorptiespectrometrie?

Spectrometrie is een verzamelnaam voor technieken die de samenstelling van een monster kunnen bepalen. AAS is een analysetechniek die metaalatomen meet. De techniek is gebaseerd op de opname van elektromagnetische straling door atomen. Hierbij verdeeld een vlam een monster in zo klein mogelijke deeltjes, waarna een lamp licht in de vlam straalt. Vervolgens wordt het licht opgenomen door de atomen die in de vlam zitten. De mate waarin het licht wordt opgenomen, is afhankelijk van de concentratie atomen in de vlam en in het monster. De hitte van de vlam wordt bepaald door gasmengsels van acetyleen, propaan of waterstof met synthetische lucht.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x