Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Jan Kok

Productspecialist speciale en levensmiddelengassen

Jan Kok
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Jan-Kok.jpg
  1. nl
  2. Speciale Gassen
  3. Kalibratiemengsels

Kalibratiemengsels

Om meetapparatuur effectief te laten werken en betrouwbare resultaten te krijgen, is het belangrijk deze te laten kalibreren.

Apparatuur dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn afgesteld, zodat risicovolle situaties op tijd gesignaleerd kunnen worden. Meetapparatuur hebben een ingestelde standaard, die als norm dienen voor het meten van afwijkingen. Zulke apparaten kunnen onder andere gasdetectors, rookmelders en gaschromatografen zijn. Apparatuur kan gekalibreerd worden op temperatuurwaarden, drukverschil, vochtigheid en meer.
 

Door te kalibreren blijven deze apparaten op de juiste waarden ingesteld en blijft de nauwkeurigheid behouden.

Kalibratiegassen helpen bij het juist afstellen van de meetapparatuur. Veelgebruikte kalibratiemengsels bevatten synthetische lucht of stikstof als basisgas. Deze gassen zijn inert en zullen niet reageren met andere gassen. Hierdoor zijn ze zeer geschikt als basisgas in diverse gasmengsels. Diverse gassen kunnen hieraan worden toegevoegd om tot een effectief kalibratiemengsel te komen. De componenten van het mengsel worden selectief samengesteld in de juiste verhouding, zoals ethyleen – stikstof of butaan – synthetische lucht. Welke kalibratiemengsels de juiste zijn voor de gewenste toepassing, verschilt per apparaat.
 

Kalibratiemengsels dragen bij aan een veilige werkomgeving in grote hallen, opslagloodsen en meer ruimtes. Door regelmatig met deze gassen de apparatuur te kalibreren, blijft een betrouwbaar resultaat gewaarborgd.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x