Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Arjan Groen

Arjan Groen
Arjan Groen / /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Arjan_Groen.jpg

Ethaan

Ethaan is een geur- en kleurloos gas dat onder andere wordt gewonnen door aardgas in een olieraffinaderij te scheiden. In aardgas zit ongeveer 3% ethaan, 82% methaan en 15% aan overige stoffen. Ethaangas is, net als methaan, butaan en propaan, een verzadigde koolwaterstof en behoort tot de vier eenvoudigste alkanen.

Het gas heeft de bruto-formule C2H6 en is slecht oplosbaar in water. Het gas is echter zeer brandbaar en kookt bij een temperatuur van -88°C. Vanwege de hoge brandbaarheid is het belangrijk de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen om veilig met dit gas te kunnen werken en het op te slaan. Lees daarom ook altijd het bijbehorden veiligheids-informatie-blad.

Toepassingen van ethaan

C2H6 kent diverse toepassingen in de Nederlandse industrieën. Zo wordt het gas onder andere ingezet in de petrochemie om de productie van ethanol, ethyleenoxide en vinylacetaat te realiseren. Daarnaast wordt het gas ingezet bij het stoomkraken. Dit is een productieproces in de petrochemie waarbij gasvormige en vloeibare grondstoffen worden verdund door het toevoegen van stoom. Bij het stoomkraken van ethaangas ontstaat ethyleen (een andere naam voor etheen). Alle reactieproducten die dankzij C2H6 tot stand kunnen komen, hebben een eigen functie in diverse processen. Er is veel ethaan nodig, waardoor de vraag naar dit gas groot is.

Daarnaast heeft dit gas een functie als koudemiddel. Het staat bekend als R-170, een natuurlijk koudemiddel met een laag Global Warming Potential (GWP-waarde = 6). Dit koudemiddel is niet schadelijk voor de ozonlaag en daardoor zeer milieuvriendelijk. 

Natuurlijke koudemiddelen krijgen sinds de F-gassenverordening steeds vaker de voorkeur. Ze zijn zuiniger in energieverbruik vergeleken met synthetische koudemiddelen. R170 is echter niet geschikt voor gebruik in retrofit HFK-koelinstallaties.

Bij het testen van CV-ketels en andere verbrandingsapparatuur wordt ethaan gebruikt als component voor het testgas. Verbrandingsapparatuur wordt getest om de betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen voor en na de verkoop. De menggassen die hiervoor worden gebruikt noemt men ook wel G- en/of K-gassen. Westfalen Gassen Nederland BV is grondig gescreend en benoemd tot geschikte leverancier van laagcalorische (G) gassen en hoogcalorische (K) gassen. Voor meer informatie over G- en K-gassen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x