Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Jan Kok

Productspecialist speciale en levensmiddelengassen

Jan Kok
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Jan-Kok.jpg

Sectoren speciale gassen

In de branche van analyses en laboratoriumonderzoeken zijn industriële gassen nodig om tot correcte resultaten te komen.

Zo kan het nodig zijn om meetinstrumenten te kalibreren door middel van het juiste kalibratiegas. De gekalibreerde meetinstrumenten maken het mogelijk betrouwbare resultaten weer te geven. U kunt uw apparatuur laten kalibreren op temperatuurwaarden, drukverschil, koolstofmonoxide, geluid, lichtsterkte, luchtsnelheid, vochtigheid en meer. Hiervoor worden gassen met stikstof als basisgas gebruikt.

Bij de atomaire-absorptiespectrometrie (AAS) wordt de samenstelling van een monster vastgesteld. Het betreft hier voornamelijk het bepalen van zware metalen. Hiervoor wordt een vlam gebruikt die het monster verwarmd, waardoor het monster wordt geatomiseerd. Vervolgens wordt er licht door de vlam gestuurd. Het licht wordt geabsorbeerd door de atomen. De mate van absorptie is bepalend voor de concentratie van de metalen. Gasmengsels van acetyleen, propaan of lachgas met synthetische lucht bepalen de hitte van deze vlam. Zonder een van deze gassen krijgt de vlam niet de juiste hitte om de AAS-analyse effectief uit te kunnen voeren.
 

Juiste gassen voor uw meettechniek

Zoiets u ziet zijn voor al deze analysetechnieken en laboratoriumonderzoeken gassen nodig om tot betrouwbare resultaten te komen of het gewenste resultaat te behalen. Voor meettechnieken worden referentiegassen, zoals isobutaan 2.5, ethaan 3.5 of zwaveldioxide 3.0 gebruikt voor heldere resultaten. Gassen als xenon 4.7 en methaan 5.5 maken het mogelijk röntgen- en gammastralen te meten. Voor motortestbanken wordt vaak aardgas ingezet. Voor iedere meettechniek is een ander gas nodig om tot een correcte uitkomst te komen.

Westfalen webshop voor cilindergassen: Eigenschappen, Productinformatie, Veiligheidsinformatieblad en verdere informaties en meer

In vrijwel alle industriële branches zijn gassen nodig.

Gassen voor machine- en apparatenproductie, autogarages, industriële reiniging en meer. In diverse branches komen lastechnieken voor, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van gassen als argon, helium en  koolzuur. Door middel van lassen kunnen onderdelen met elkaar worden verbonden, waardoor ze een geheel vormen.

Voor alle overige branches heeft Westfalen Gassen een uitgebreid assortiment aan gassen, geschikt voor uiteenlopende functies. Alle gassen hebben unieke eigenschappen, waardoor ze voor een of meerdere toepassingen zeer geschikt zijn.Het assortiment bevat koudedragers, warmtedragers, koudemiddelen, levensmiddelengassen, speciale gassen, gassen voor gezondheidszorg, lasgassen, industriële gassen en meer. Met deze gassen kunnen wij elke branche voorzien van de juiste gassen voor de nodige toepassingen.
 

Voor alle vragen over de gassen uit ons assortiment is het mogelijk vrijblijvend contact met ons op te nemen. Onze gasspecialisten informeren u graag over de eigenschappen van al onze gassen.
 

Westfalen webshop voor cilindergassen: Eigenschappen, Productinformatie, Veiligheidsinformatieblad en verdere informaties en meer


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x