Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Erik Haarman

Medewerker Customer Service

Erik Haarman
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Erik_Haarman.jpg

Veelzijdige toepassingen Protadur®-lijn

Alle toepassingen, uiterst veelzijdig.

De gassen van de Protadur-lijn, in pure vorm of als zorgvuldig geproduceerd mengsel, dekken alle toepassingen in de levensmiddelenindustrie af: het vriezen, harden en verpakken, carboniseren en voorspannen, hydrogeneren, opschuimen en sturen van rijpingsprocessen van groenten en fruit…
Protadur biedt voor elke toepassing het perfecte levensmiddelengas.®®

Ethefon

Voorheen werd vaak gekozen voor het toxische ethefon. Echter zijn de reglementen omtrent dit chemische middel strenger geworden vanwege de milieuonvriendelijke eigenschappen. Het gas laat een residu achter op de gewassen. Het ARfD heeft in 2007 het maximale residu level (MRL) omlaag gebracht naar 1 ppm. Voorheen was dit 3 ppm. In 2011 is het nog verder omlaag gebracht, zo staat het MRL momenteel op 0,8 ppm. Het is echter niet altijd mogelijk te voldoen aan deze eisen, daarom kiezen sommige retailers ervoor om geen gebruik te maken van dit chemische middel.
In belangrijke exportlanden van Nederland, zoals Duitsland, is het niet langer toegestaan om gebruik te maken van ethefon. Daarom is het in Nederland verstandig om gebruik te maken van ethyleen, zodat onderlinge relaties en transport geen schade oplopen. Bovendien is er op de markt steeds meer vraag naar gewassen die op een natuurlijke wijze geproduceerd zijn.

Veelgestelde vragen

Waar wordt ethyleen voor gebruikt?

Ethyleen wordt ook wel bananengas genoemd. Dit komt vooral doordat ethyleen regelmatig in de agrarische sector wordt ingezet. Het gas wordt onder andere gebruikt om groenten, fruit en bloemen te ondersteunen bij het rijpingsproces. Op aardappelen en uien heeft ethyleen juist een tegenovergestelde werking. Deze voedselwaren zullen niet ontkiemen dankzij het gebruik van bananengas.

Wat zijn kenmerken van ethyleen

Ethyleen is een kleurloos en geurloos gas. Het gas is explosief bij concentraties hoger dan 27.000 ppm  Het gas blijft in de buitenlucht niet langer dan één dag bestaan. Het kookpunt van ethyleen is -103,71 graden Celsius en het vlampunt licht op -100 graden Celsius. Verder ligt het smeltpunt van ethyleen op -169,16 graden Celsius.

Hoe wordt ethyleen geleverd?

Ethyleen kan worden geleverd in gascilinders van verschillende formaten. U heeft u de keuze uit cilinders met een formaat van 10 liter, 30 liter en 50 liter. In overleg kan ethyleen gas geleverd worden in grotere, stationaire tanks.


Wat is ethyleen (etheen)?

Ethyleen is een gas dat op natuurlijk en chemische wijze wordt geproduceerd. Door zeer hoge temperaturen ontstaan reacties die zorgen voor onverzadigde alkenen, waaronder ethaan. Dit proces noemt men stoomkraken. Het gas is kleur- en geurloos, maar kan explosief zijn bij concentraties hoger dan 27.000 ppm. Vanwege UV-straling blijft het gas in de buitenlucht niet langer dan een dag bestaan. Het gas staat ook wel bekend als bananengas.

Fruit telen

In de agrarische sector is het etheen gas een belangrijk onderdeel. Het wordt ingezet om bloemen, groenten en fruit te ondersteunen bij het rijpingsproces. Het werkt echter alleen met soorten die hier gevoelig voor zijn, zoals appels en bananen. Vaak zijn het de grote fruitsoorten die reageren op etheen Door deze etenswaren in contact te brengen met etheen wordt de stofwisseling op gang gebracht. Daardoor kunnen de gewassen gecontroleerd en gelijkmatig rijpen.
De meeste fruitsoorten produceren zelf ethyleen om het rijpingsproces in gang te zetten. Etheen is een middel dat bloemen en fruitsoorten zelf ook produceren om hun vruchten te laten rijpen. Soms komt het gas in de lucht terecht, waardoor het rijpingsproces de omliggende vruchten ook beginnen te rijpen. Het ethyleen gas wordt ingezet om het dit te versnellen. Maar een teveel aan dit gas zorgt er echter voor de fruitsoorten overrijp worden of gaan rotten.

Bananen worden geplukt als ze nog onrijp zijn. De groene bananen worden vervolgens getransporteerd naar de groothandel, waar het rijpingsproces zich voortzet in een opslagruimte. Het kost echter veel tijd en geld om te wachten tot dit proces op de natuurlijke wijze is voltooid. Daarom wordt er vaak gekozen om dit proces een handje te helpen door middel van ethyleen. Omdat er vaak maar een klein percentage van dit gas nodig is, wordt het gemengd met stikstof. Vanwege de vrijwel inerte eigenschappen is dit gas een prima basisgas voor deze toepassing.
Kastomaten kunnen ook enige ondersteuning gebruiken. Met name in het najaar produceren de kas-tomaten zelf onvoldoende ethyleen om te kunnen rijpen. Door deze tomaten te begassen met etheen, kunnen ze sneller rijpen en worden ze vervolgens verkocht. Het gas heeft een positieve werking op deze gewassen. Het zorgt voor meer lycopeen en natuurlijke suikers, waardoor de tomaten rood kleuren en de juiste smaak krijgen. Ook van binnenuit kleuren de tomaten goed rood. Deze milieuvriendelijke manier is een prima oplossing voor onrijpe tomaten. Bovendien is de productie van de ‘nakomers’ op deze manier succesvol en kunnen de kassen worden voorbereid op het nieuwe seizoen.

Daarnaast heeft het gas een tegengestelde werking op aardappelen en uien. Door ethyleen te gebruiken bij aardappelen en uien, wordt de ontkieming geremd. Het gas houdt de aardappelen rustig, zodat ze niet de kans krijgen om te ontkiemen. Vaak beginnen aardappelen al in het voorjaar met het schieten van deze uitlopers. De temperaturen van deze periode zijn voor de aardappelen vaak hoog, waardoor er zich nieuwe gaan vormen. Om dit te remmen worden ze opgeslagen in een koude cel en bedekt met ethyleen.

Koelen en vriezen

Levensmiddelen die met een vers uiterlijk op de markt gebracht moeten worden, zijn niet geschikt voor conservering door verhitting; bijvoorbeeld vers geoogste groenten en fruit, ver gevangen vis en schaaldieren, rauw vlees, ongebakken deegwaren, slagroomtaarten etc. Bij veel andere levensmiddelen is de waarborging van de kwaliteit na een productspecifieke warmtebehandeling (koken, blancheren, braden, frituren) afhankelijk van het feit hoe snel het product kan worden afgekoeld tot de verzend- of bewaartemperatuur. Met diepgekoelde vloeibaar gemaakte Protadur E 290 (kooldioxide) en Protadur E 941 (stikstof) kunnen zulke afkoelingsprocessen aanzienlijk verkort en exact geregeld worden.®®


Met Protadur® E 941 kunnen vers vlees, ham, pastei en braadvlees op eenvoudige wijze worden aangehard zodat het met een machine gemakkelijk kan worden opgesneden. Dit verhoogt de snijcapaciteit omdat het product precies met de gewenste consistentie bij de snijmachine aankomt. Bovendien biedt het aanharden met diepgekoelde vloeibaar gemaakte stikstof uit de Protadur®-lijn de volgende voordelen:

 • aan het proces aangepaste aanharding in een vriescel
 • constante oppervlaktetemperaturen voor het snijden
 • optimaal snijbeeld en nauwkeurige snijkanten
 • minder snijverliezen

Bij het koelen tijdens het productieproces zorgen schommelingen in de omgevingstemperatuur voor problemen. Het cryogeen koelen met Protadur® E 941 gaat de negatieve gevolgen van deze temperatuurschommelingen tegen.

Vloeibare stikstof kan nauwkeurig gedoseerd en flexibel toegepast worden, hoge productiesnelheden kunnen gehandhaafd en zelfs verhoogd worden. De kwaliteit van het product wordt beter omdat het proces de thermische belasting van het product verkort en vochtverlies voorkomt. Bovendien wordt het kritieke temperatuurbereik van 45 tot 15 °C dankzij de snelle koeling met Protadur® E 941 zo snel doorkruist, dat de groei van micro-organismen vrijwel is uitgesloten.

Tevens ontstaan er afhankelijk van het product andere voordelen, zoals een betere waterbinding dankzij optimale eiwitscheiding, een beter kleurbehoud en verbeterde smaakstabiliteit door verdringing van zuurstof.

Mechanisch invriezen

Levensmiddelen die moeten worden ingevroren, worden normaal gesproken gekenmerkt door een relatief hoog watergehalte. Dit watergehalte heeft een belangrijke invloed op de benodigde energie voor afkoelings- en invriesprocessen; water is een warmtedrager.

Bij het invriezen kristalliseert het water, wanneer het zich als zogenaamd 'vrij water' tussen de cellen bevindt of in de vorm van celsap aanwezig is. Direct aan de droge substantie (hoofdzakelijk eiwit) gebonden water kan daarentegen niet worden uitgevroren. Het water dat na ontdooien uittreedt, leidt onvermijdelijk tot aroma- en kwaliteitsverlies. Dit zogenaamde tripp-verlies en zijn negatieve uitwerkingen zijn het gevolg van te langzame warmteonttrekking bij conventionele diepvriesinstallaties.

Industrieel geproduceerde diepvriesproducten worden daarom doorgaans met een invriessnelheid tot vijf centimeter per uur snel diepgevroren. Hierbij worden veel kleine ijskristallen gevormd die beschadiging van de celwand nagenoeg uitsluiten. Bij snel diepgevroren producten willen we door het geringe verlies van sap bij het ontdooien, de kwaliteitsbehoudende eigenschappen van dit proces onderstrepen.

Cryogeen vriezen

In installaties voor het cryogeen vriezen worden diepgekoelde vloeibaar gemaakte gassen, zoals Protadur® E 290 of Protadur® E 941, gebruikt als koelmedium. In tegenstelling tot conventionele vriezers, waarin meestal een indirecte koeling met lucht plaatsvindt, werken de cryogene koelmedia onmiddellijk bij direct contact met het diepvriesproduct.

De hoge afkoel- of invriessnelheids van cryogene installaties vloeit enerzijds voort uit het hoge temperatuurverschil tussen koelmedium en product. Anderzijds heeft de zeer goede warmteoverdracht bij het directe contact tussen koelmedium en product een positieve uitwerking. Voor het cryogeen koelen en vriezen met Protadur® E 290 en Protadur® E 941 staan voor iedere toepassing complete installaties met capaciteiten tussen 100 en 4.000 kg per uur ter beschikking.


Rijpen van fruit

Ethyleen wordt zowel op natuurlijke als chemische wijze geproduceerd en is een gas dat tevens vrijkomt als bijproduct in de verbrandingsgassen van brandstofmotoren.

Een aantal fruitsoorten, met name bananen, appels en peren, produceren eveneens ethyleen als onderdeel van het rijpingsproces.

Zoals met alles, overdaad schaadt. Zo zal een te hoog ethyleengehalte bloemen en gewassen vroegtijdig doen afsterven en het versnelt de rottingsprocessen bij fruit.
Deze nadelen zijn echter in voordelen om te zetten als een rijpingsproces juist versneld moet worden. Met name bij bananen is dit het geval, maar ook als de oogst van de laatste kastomaten van het seizoen versneld gerijpt moeten worden. Daarnaast wordt ethyleen ook wel ingezet als ontkiemingsremmer bij de opslag van aardappelen en uien.

Aan de ene kant is ethyleen dus schadelijk, aan de andere kant noodzakelijk.

 

Bananen

Bananen worden onrijp geplukt omdat ze vaak lang onderweg zijn naar de consument in de landen waar ze niet gekweekt kunnen worden. Als ze hier aankomen zijn ze nog steeds groen (en niet lekker).
Laten liggen tot ze door hun eigen ethyleenproductie geel zijn geworden, kost tijd en huur van opslagruimte. Om deze tijd en kosten tot een minimum te beperken worden ze in zgn. begassingskamers blootgesteld aan een mengsel van 4-5% ethyleen in stikstof.

Tomaten

De kastomatenteelt telt een aantal oogsten per jaar. Maar in oktober/november moet de laatste oogst wat geholpen worden omdat het rijpingsproces dan niet zo snel meer verloopt. Daarnaast moeten de kassen klaargemaakt voor de nieuwe tomatenplanten van het volgende seizoen.

Vroeger werd voor het versneld rijpen een chemisch middel Ethefon gebruikt. De regels voor de behandeling met chemische middelen zijn in een aantal landen strenger geworden. Ethefon is in bepaalde landen niet meer toegestaan omdat het een residu op de tomaten achterlaat.

Ethyleen is, naast een natuurlijk product, gasvormig en kent dit nadeel niet.

Sinds een jaar of vier is er dus een gestegen vraag naar gasvormig ethyleen als rijpingsmiddel in deze sector.
Naast Westfalen, leverancier van cilindergassen, zijn er bedrijven die generatoren ontwikkelt hebben die uit Ethanol gasvormig ethyleen maken. Deze generatoren kunnen, voor alle hiervoor gemelde doelen eenzelfde resultaat bereiken.

De keuze voor een Protadur® ethyleenmengsel in cilinders, dan wel een ethyleengenerator, is een economische, waarbij de kosten van een generator met onderhoud en stroomverbruik, afgezet moeten worden tegen gasvormig ethyleen in cilinders.

Mochten er vragen zijn dan kunt u deze sturen naar: protadur(at)westfalengassen.nl


Verpakken

Waarom gebruik maken van verpakkingsgassen?

Voedingsmiddelen zo lang mogelijk goed houden is vanaf het ontstaan van de mensheid belangrijk geweest. Drogen, roken, pekelen, inmaken en koel bewaren kent iedereen en zoals met alles, worden de mogelijkheden door de techniek steeds verbeterd en uitgebreid.
Naast de oude technieken zijn er inmiddels technieken die op zichzelf staan, dan wel die van vroeger aanvullen of soms helemaal vervangen.

De moderne consument eist veilig, lang houdbaar voedsel van een goede kwaliteit en legt daarmee druk op voedselfabrikanten om dit te realiseren. Een bijkomend aspect is dat het gebruik van teveel kunstmatige conserveringsmiddelen steeds kritischer wordt bekeken. Door het aanpassen van de bewaaratmosfeer in de verpakking wordt voor een belangrijk deel aan beiden wensen tegemoet gekomen. Voedsel wordt afgeschermd verpakt en de omgevingslucht wordt vervangen door een mengsel van natuurlijke en onschadelijke gassen die we iedere dag inademen. Deze techniek heet MAP (Modified Air Packaging) en wordt op grote schaal toegepast.

 

Deze wijze van verpakken heeft voor de producent en retailer ook een aantal grote voordelen want de bewaartijd kan, afhankelijk van het product, met 50 tot 400% worden verlengd.

Hieruit volgen:

 • Verminderde verliezen door bederf
 • Verlaging van de distributiekosten door minder frequente leveringen
 • Een langere waarborg voor de kwaliteit van het product
 • Een betere planning van verwerkings-/productietijd en opslagmogelijkheden

Het veranderen van de gas-atmosfeer kan op twee verschillende manieren gebeuren:

 • Het vacuüm zuigen van de verpakking die daarna met het gewenst gasmengsel wordt gevuld.
 • Spoelen van de verpakking met het gewenste gasmengsel waardoor de lucht verdreven wordt.

Vlees is, in meer of mindere mate over de hele wereld een belangrijk onderdeel van het dagelijks menu. Vlees is erg onderhevig aan bederf. Daarnaast is er een grote variëteit in soorten/dieren, in bewerking en structuur.

In alle gevallen geldt dat de belangrijkste elementen voor de productveiligheid hygiëne en temperatuur zijn, bij zowel verwerking als bewaren. Gaat er in dit traject iets mis, dan kan het verpakkingsgas daar weinig aan veranderen. Verpakken onder beschermende atmosfeer (M.A.P.) is een aanvullend hulpmiddel om de houdbaarheid te verlengen, met als extra voordeel dat toevoeging van kunstmatige conserveermiddelen vaak sterk kunnen worden teruggedrongen.

Gezien de grote diversiteit in vleessoorten is het nodig om te kijken naar de beste verhouding van de gebruikte gassen. De toegepaste bewerkingen van het vlees kunnen van grote invloed zijn.


Vers rood vlees

Voor vers rood vlees zoals biefstuk, rosbief, gehakt en vlees van sommige wildsoorten, zijn twee zaken belangrijk, de microbiële groei en de zogenaamde bruin- of grijskleuring ten gevolge van de oxidatie van het rode pigment. Daarom moet er naast een microbiële remmer, de koolzuur, ook een hoog percentage zuurstof in het verpakkingsgas zitten om bruinkleuring uit te stellen.

Samenstelling verpakkingsgas: 70-80% O2 en 30-20% CO2

Max. bewaartemperatuur: 7°C

Aanbevolen bewaartemperatuur: -1°C tot + 2°C

Houdbaarheid

 • In lucht 2-4 dagen
 • Gasverpakt, 5-8 dagen

Gevogelte en wild

Deze soorten vlees worden verpakt met een stikstof/koolzuurmengsel, CO2 om de microbiële groei tegen te gaan en stikstof om zuurstof te verdrijven alsmede de verpakking haar vorm te laten behouden. Het aandeel CO2 moet minimaal 20% bedragen en mag de 35% niet overschrijden omdat er anders teveel vocht wordt onttrokken.

Samenstelling verpakkingsgas: 70-80% N2 en 30-20% CO2

Max. bewaartemperatuur: 7°C

Aanbevolen bewaartemperatuur: -1°C tot + 2°C

Houdbaarheid

 • in lucht 3-5 dagen
 • gasverpakt, 7-14 dagen

Bewerkte (gegaarde/gerookte) vleesproducten

Door de bewerking van vleesproducten door middel van garen of roken worden de meeste bacteriën gedood en schadelijke enzymen geïnactiveerd. Besmetting vindt dus in de regel plaats door slechte hygiëne na de bereiding. Door de aanwezigheid van zuurstof in de lucht zal het bederfproces weer op gang worden gebracht en deze vleesproducten moeten dus zonder zuurstof worden verpakt. Van verder belang voor de houdbaarheid zijn het toegevoegde zout en specerijen.

Samenstelling verpakkingsgas: 70-80% N2 en 30-20% CO2

Max. bewaartemperatuur: 7°C

Aanbevolen bewaartemperatuur: 0°C tot + 3°C

Houdbaarheid

 • in lucht 1-3 weken
 • gasverpakt, 7 weken

Drijfgas

Drijfgas in spuitbussen

Drijfgassen worden veelvuldig toegepast in spuitbussen. Vloeistof moet onder druk staan om voor aerosol te zorgen. Dit is de nevel die uit de spuitbus komt wanneer deze gebruikt wordt. Een drijfgas zorgt ervoor dat de vloeistof onder druk komt te staan totdat de bus leeg is. Alleen de stoffen met een kookpunt lager dan kamertemperatuur zijn geschikt om in te zetten als drijfgas. Daarnaast moeten het ook mogelijk zijn om deze gassen vloeibaar te maken of te laten oplossen in een oplosmiddel. Als het ventiel wordt ingedrukt, verdampt er een klein deel vloeibaar drijfgas. Op die manier zal de druk in de spuitbus niet gaan verminderen.

Meest gebruikte drijfgassen

Er zijn ongeveer 40 stoffen en gasmengsels die volgens de Nederlandse regelgeving als verdrijvingsgas mogen worden ingezet. Het is echter afhankelijk voor welke werkstof u het gas gaat gebruiken. De aantal voorbeelden van drijfgassen zijn koolstofdioxide, propaan, distikstofmonoxide, isobutaan en dimethylether.
Vloeibare gassen kunnen als oplosmiddel dienen, wat een groot voordeel is. Bij samengeperste gassen is het zo dat ze een hogere vuldruk vereisen om spuitbussen leeg te kunnen maken. Gezuiverde propaan/butaanmengsels worden zo ontwikkeld dat ze de juiste dampdruk kunnen realiseren. Dampdruk wordt ook wel dampspanning genoemd. Het is de druk die de damp van de inhoud van de spuitbus op de wanden uitoefent.

De drijfgassen die we tegenwoordig inzetten, hebben een laag Global Warming Potential en geen schadelijk effect op de veelbesproken ozonlaag. Dat zijn erg positieve eigenschappen die deze gassen populair maken onder spuitbus producten. Maar zoals op elke spuitbus vermeldt, kunnen deze gassen licht ontvlambaar zijn. Daarom dient men zich altijd te houden aan voorzorgsmaatregelen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

CFK’s geen drijfgas meer

Vroeger leken chloorfluorkoolstofverbindingen goede drijfgassen. Scheikundige Thomas Midgley ontwikkelde deze verbindingen om ze te kunnen gebruiken als drijfgas, warmtepompen, koelmiddel in airconditioningsystemen, koel- en vriesinstallaties of bij medische toepassingen. Tegenwoordig worden deze CFK’s niet meer ingezet, omdat ze een groot, negatief effect hebben op de ozonlaag. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan onze ozonlaag. Werken met gassen moet milieuvriendelijker en veiliger. Mede daardoor is door de Europese Unie de F-gassenverordening in het leven geroepen. In deze regeling staan de voorwaarden voor het op de markt brengen van fluorkoolwaterstoffen. Ook staat hier beschreven wat de voorwaarden zijn voor het werken met apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten. Er worden verscheidende maatregelen getroffen om het afbreken van de ozonlaag en het opwarmen van de aarde terug te dringen. Daardoor kan het voorkomen dat bedrijven te maken krijgen met uitfasering. Dit houdt in dat er een stop wordt gezet op het gebruik van een bepaald gas. Voor deze bedrijven betekent het dat ze de installaties die op dit gas lopen, niet langer kunnen gebruiken.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x