Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Erik Haarman

Medewerker Customer Service

Erik Haarman
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Erik_Haarman.jpg

Veelzijdige toepassingen Protadur®-lijn

Alle toepassingen, uiterst veelzijdig.

De gassen van de Protadur®-lijn, in pure vorm of als zorgvuldig geproduceerd mengsel, dekken alle toepassingen in de levensmiddelenindustrie af: het vriezen, harden en verpakken, carboniseren en voorspannen, hydrogeneren, opschuimen en sturen van rijpingsprocessen van groenten en fruit…
Protadur® biedt voor elke toepassing het perfecte levensmiddelengas.


Koelen en vriezen

Levensmiddelen die met een vers uiterlijk op de markt gebracht moeten worden, zijn niet geschikt voor conservering door verhitting; bijvoorbeeld vers geoogste groenten en fruit, ver gevangen vis en schaaldieren, rauw vlees, ongebakken deegwaren, slagroomtaarten etc. Bij veel andere levensmiddelen is de waarborging van de kwaliteit na een productspecifieke warmtebehandeling (koken, blancheren, braden, frituren) afhankelijk van het feit hoe snel het product kan worden afgekoeld tot de verzend- of bewaartemperatuur. Met diepgekoelde vloeibaar gemaakte Protadur® E 290 (kooldioxide) en Protadur® E 941 (stikstof) kunnen zulke afkoelingsprocessen aanzienlijk verkort en exact geregeld worden.

Met Protadur® E 941 kunnen vers vlees, ham, pastei en braadvlees op eenvoudige wijze worden aangehard zodat het met een machine gemakkelijk kan worden opgesneden. Dit verhoogt de snijcapaciteit omdat het product precies met de gewenste consistentie bij de snijmachine aankomt. Bovendien biedt het aanharden met diepgekoelde vloeibaar gemaakte stikstof uit de Protadur®-lijn de volgende voordelen:

 • aan het proces aangepaste aanharding in een vriescel
 • constante oppervlaktetemperaturen voor het snijden
 • optimaal snijbeeld en nauwkeurige snijkanten
 • minder snijverliezen

Bij het koelen tijdens het productieproces zorgen schommelingen in de omgevingstemperatuur voor problemen. Het cryogeen koelen met Protadur® E 941 gaat de negatieve gevolgen van deze temperatuurschommelingen tegen.

Vloeibare stikstof kan nauwkeurig gedoseerd en flexibel toegepast worden, hoge productiesnelheden kunnen gehandhaafd en zelfs verhoogd worden. De kwaliteit van het product wordt beter omdat het proces de thermische belasting van het product verkort en vochtverlies voorkomt. Bovendien wordt het kritieke temperatuurbereik van 45 tot 15 °C dankzij de snelle koeling met Protadur® E 941 zo snel doorkruist, dat de groei van micro-organismen vrijwel is uitgesloten.

Tevens ontstaan er afhankelijk van het product andere voordelen, zoals een betere waterbinding dankzij optimale eiwitscheiding, een beter kleurbehoud en verbeterde smaakstabiliteit door verdringing van zuurstof.

Mechanisch invriezen

Levensmiddelen die moeten worden ingevroren, worden normaal gesproken gekenmerkt door een relatief hoog watergehalte. Dit watergehalte heeft een belangrijke invloed op de benodigde energie voor afkoelings- en invriesprocessen; water is een warmtedrager.

Bij het invriezen kristalliseert het water, wanneer het zich als zogenaamd 'vrij water' tussen de cellen bevindt of in de vorm van celsap aanwezig is. Direct aan de droge substantie (hoofdzakelijk eiwit) gebonden water kan daarentegen niet worden uitgevroren. Het water dat na ontdooien uittreedt, leidt onvermijdelijk tot aroma- en kwaliteitsverlies. Dit zogenaamde tripp-verlies en zijn negatieve uitwerkingen zijn het gevolg van te langzame warmteonttrekking bij conventionele diepvriesinstallaties.

Industrieel geproduceerde diepvriesproducten worden daarom doorgaans met een invriessnelheid tot vijf centimeter per uur snel diepgevroren. Hierbij worden veel kleine ijskristallen gevormd die beschadiging van de celwand nagenoeg uitsluiten. Bij snel diepgevroren producten willen we door het geringe verlies van sap bij het ontdooien, de kwaliteitsbehoudende eigenschappen van dit proces onderstrepen.

Cryogeen vriezen

In installaties voor het cryogeen vriezen worden diepgekoelde vloeibaar gemaakte gassen, zoals Protadur® E 290 of Protadur® E 941, gebruikt als koelmedium. In tegenstelling tot conventionele vriezers, waarin meestal een indirecte koeling met lucht plaatsvindt, werken de cryogene koelmedia onmiddellijk bij direct contact met het diepvriesproduct.

De hoge afkoel- of invriessnelheids van cryogene installaties vloeit enerzijds voort uit het hoge temperatuurverschil tussen koelmedium en product. Anderzijds heeft de zeer goede warmteoverdracht bij het directe contact tussen koelmedium en product een positieve uitwerking. Voor het cryogeen koelen en vriezen met Protadur® E 290 en Protadur® E 941 staan voor iedere toepassing complete installaties met capaciteiten tussen 100 en 4.000 kg per uur ter beschikking.


Rijpen van fruit

Ethyleen wordt zowel op natuurlijke als chemische wijze geproduceerd en is een gas dat tevens vrijkomt als bijproduct in de verbrandingsgassen van brandstofmotoren.

Een aantal fruitsoorten, met name bananen, appels en peren, produceren eveneens ethyleen als onderdeel van het rijpingsproces.

Zoals met alles, overdaad schaadt. Zo zal een te hoog ethyleengehalte bloemen en gewassen vroegtijdig doen afsterven en het versnelt de rottingsprocessen bij fruit.
Deze nadelen zijn echter in voordelen om te zetten als een rijpingsproces juist versneld moet worden. Met name bij bananen is dit het geval, maar ook als de oogst van de laatste kastomaten van het seizoen versneld gerijpt moeten worden. Daarnaast wordt ethyleen ook wel ingezet als ontkiemingsremmer bij de opslag van aardappelen en uien.

Aan de ene kant is ethyleen dus schadelijk, aan de andere kant noodzakelijk.

 

Bananen

Bananen worden onrijp geplukt omdat ze vaak lang onderweg zijn naar de consument in de landen waar ze niet gekweekt kunnen worden. Als ze hier aankomen zijn ze nog steeds groen (en niet lekker).
Laten liggen tot ze door hun eigen ethyleenproductie geel zijn geworden, kost tijd en huur van opslagruimte. Om deze tijd en kosten tot een minimum te beperken worden ze in zgn. begassingskamers blootgesteld aan een mengsel van 4-5% ethyleen in stikstof.

Tomaten

De kastomatenteelt telt een aantal oogsten per jaar. Maar in oktober/november moet de laatste oogst wat geholpen worden omdat het rijpingsproces dan niet zo snel meer verloopt. Daarnaast moeten de kassen klaargemaakt voor de nieuwe tomatenplanten van het volgende seizoen.

Vroeger werd voor het versneld rijpen een chemisch middel Ethefon gebruikt. De regels voor de behandeling met chemische middelen zijn in een aantal landen strenger geworden. Ethefon is in bepaalde landen niet meer toegestaan omdat het een residu op de tomaten achterlaat.

Ethyleen is, naast een natuurlijk product, gasvormig en kent dit nadeel niet.

Sinds een jaar of vier is er dus een gestegen vraag naar gasvormig ethyleen als rijpingsmiddel in deze sector.
Naast Westfalen, leverancier van cilindergassen, zijn er bedrijven die generatoren ontwikkelt hebben die uit Ethanol gasvormig ethyleen maken. Deze generatoren kunnen, voor alle hiervoor gemelde doelen eenzelfde resultaat bereiken.

De keuze voor een Protadur® ethyleenmengsel in cilinders, dan wel een ethyleengenerator, is een economische, waarbij de kosten van een generator met onderhoud en stroomverbruik, afgezet moeten worden tegen gasvormig ethyleen in cilinders.

Mochten er vragen zijn dan kunt u deze sturen naar: protadur(at)westfalengassen.nl


Verpakken

Waarom gebruik maken van verpakkingsgassen?

Voedingsmiddelen zo lang mogelijk goed houden is vanaf het ontstaan van de mensheid belangrijk geweest. Drogen, roken, pekelen, inmaken en koel bewaren kent iedereen en zoals met alles, worden de mogelijkheden door de techniek steeds verbeterd en uitgebreid.
Naast de oude technieken zijn er inmiddels technieken die op zichzelf staan, dan wel die van vroeger aanvullen of soms helemaal vervangen.

De moderne consument eist veilig, lang houdbaar voedsel van een goede kwaliteit en legt daarmee druk op voedselfabrikanten om dit te realiseren. Een bijkomend aspect is dat het gebruik van teveel kunstmatige conserveringsmiddelen steeds kritischer wordt bekeken. Door het aanpassen van de bewaaratmosfeer in de verpakking wordt voor een belangrijk deel aan beiden wensen tegemoet gekomen. Voedsel wordt afgeschermd verpakt en de omgevingslucht wordt vervangen door een mengsel van natuurlijke en onschadelijke gassen die we iedere dag inademen. Deze techniek heet MAP (Modified Air Packaging) en wordt op grote schaal toegepast.

Deze wijze van verpakken heeft voor de producent en retailer ook een aantal grote voordelen want de bewaartijd kan, afhankelijk van het product, met 50 tot 400% worden verlengd.

Hieruit volgen:

 • Verminderde verliezen door bederf
 • Verlaging van de distributiekosten door minder frequente leveringen
 • Een langere waarborg voor de kwaliteit van het product
 • Een betere planning van verwerkings-/productietijd en opslagmogelijkheden

Het veranderen van de gas-atmosfeer kan op twee verschillende manieren gebeuren:

 • Het vacuüm zuigen van de verpakking die daarna met het gewenst gasmengsel wordt gevuld.
 • Spoelen van de verpakking met het gewenste gasmengsel waardoor de lucht verdreven wordt.

Vlees is, in meer of mindere mate over de hele wereld een belangrijk onderdeel van het dagelijks menu. Vlees is erg onderhevig aan bederf. Daarnaast is er een grote variëteit in soorten/dieren, in bewerking en structuur.

In alle gevallen geldt dat de belangrijkste elementen voor de productveiligheid hygiëne en temperatuur zijn, bij zowel verwerking als bewaren. Gaat er in dit traject iets mis, dan kan het verpakkingsgas daar weinig aan veranderen. Verpakken onder beschermende atmosfeer (M.A.P.) is een aanvullend hulpmiddel om de houdbaarheid te verlengen, met als extra voordeel dat toevoeging van kunstmatige conserveermiddelen vaak sterk kunnen worden teruggedrongen.

Gezien de grote diversiteit in vleessoorten is het nodig om te kijken naar de beste verhouding van de gebruikte gassen. De toegepaste bewerkingen van het vlees kunnen van grote invloed zijn.

Vers rood vlees

Voor vers rood vlees zoals biefstuk, rosbief, gehakt en vlees van sommige wildsoorten, zijn twee zaken belangrijk, de microbiële groei en de zogenaamde bruin- of grijskleuring ten gevolge van de oxidatie van het rode pigment. Daarom moet er naast een microbiële remmer, de koolzuur, ook een hoog percentage zuurstof in het verpakkingsgas zitten om bruinkleuring uit te stellen.

Samenstelling verpakkingsgas: 70-80% O2 en 30-20% CO2

Max. bewaartemperatuur: 7°C

Aanbevolen bewaartemperatuur: -1°C tot + 2°C

Houdbaarheid

 • In lucht 2-4 dagen
 • Gasverpakt, 5-8 dagen

Gevogelte en wild

Deze soorten vlees worden verpakt met een stikstof/koolzuurmengsel, CO2 om de microbiële groei tegen te gaan en stikstof om zuurstof te verdrijven alsmede de verpakking haar vorm te laten behouden. Het aandeel CO2 moet minimaal 20% bedragen en mag de 35% niet overschrijden omdat er anders teveel vocht wordt onttrokken.

Samenstelling verpakkingsgas: 70-80% N2 en 30-20% CO2

Max. bewaartemperatuur: 7°C

Aanbevolen bewaartemperatuur: -1°C tot + 2°C

Houdbaarheid

 • in lucht 3-5 dagen
 • gasverpakt, 7-14 dagen

Bewerkte (gegaarde/gerookte) vleesproducten

Door de bewerking van vleesproducten door middel van garen of roken worden de meeste bacteriën gedood en schadelijke enzymen geïnactiveerd. Besmetting vindt dus in de regel plaats door slechte hygiëne na de bereiding. Door de aanwezigheid van zuurstof in de lucht zal het bederfproces weer op gang worden gebracht en deze vleesproducten moeten dus zonder zuurstof worden verpakt. Van verder belang voor de houdbaarheid zijn het toegevoegde zout en specerijen.

Samenstelling verpakkingsgas: 70-80% N2 en 30-20% CO2

Max. bewaartemperatuur: 7°C

Aanbevolen bewaartemperatuur: 0°C tot + 3°C

Houdbaarheid

 • in lucht 1-3 weken
 • gasverpakt, 7 weken

Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x