Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Jan Kok

Productspecialist speciale en levensmiddelengassen

Jan Kok
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Jan-Kok.jpg
  1. nl
  2. Speciale Gassen

Speciale gassen

Het speciale gassen centrum van Westfalen is ontwikkelt voor de hoogste precisie. Het hele productieproces van speciale gassen is onderworpen aan strenge kwaliteitsrichtlijnen en is geïntegreerd in ons gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001. Daarnaast is het speciale gassen centrum door de Duitse accreditatie instelling (DAkkS) als een test en kalibratie laboratorium geaccrediteerd conform DIN en ISO 17025.

Geaccrediteerd test- en kalibratielaboratorium

Het speciale gassen centrum van Westfalen beschikt over de accreditatie van het Duitse Accreditatiesysteem voor Testing (DAP) als een testlaboratorium. Het speciale gassen centrum van Westfalen is ook door de Duitse Kalibratie Dienst (DKD) geaccrediteerd als een kalibratie laboratorium.

Zoals vastgelegd in de EG-verordening 765/2008 wordt sinds 2010 nog maar één nationale accreditatie-instantie genoemd.  In Duitsland is dit de Duitse accreditatie instelling (DAkkS). In Nederland is dat het VSL.

Hiermee heeft het speciale gassen centrum van Westfalen zowel nationaal als internationaal een hoge bekwaamheid bereikt (DIN en ISO / IES 17025: 2005).


Aardgas / K-gas / G-gas

Aardgasgebruik in Nederland is, sinds het aantreffen van grote gasvoorraden in onder andere Slochteren gemeen goed geworden. Kolen en petroleum werden in de ban gedaan en er is grootscheeps ingezet op de voor ons zo dichtbij gelegen aardgasbronnen. 

Meer over Aardgas / K-gas / G-gas


Kalibratiemengsels

Om meetapparatuur effectief te laten werken en betrouwbare resultaten te krijgen, is het belangrijk deze te laten kalibreren. Apparatuur dient zo nauwkeurig mogelijk te zijn afgesteld, zodat risicovolle situaties op tijd gesignaleerd kunnen worden.

Meer over Kalibratiemengsels


Isotopen/isotopenmengsels

Isotopen zijn verschillende atoomsoorten van hetzelfde element die zich door het verschillende aantal neutronen in de atoomkern van elkaar onderscheiden. 

Meer over Isotopen/isotopenmengsels


Klein formaat cilinder Alumini®

Voor diverse toepassingen is een kleinere gasfles gewenst of noodzakelijk. Het gebruik van een kleine gascilinder kan een tal van redenen hebben. 

Meer over klein formaat cilinder Alumini®


Divox® duikgassen voor beroeps- of sportduikers

In de duikwereld worden gassen gebruikt om zo efficiënt mogelijk te duiken. Daarbij zijn samengeperste lucht, zuurstof en helium essentiële componenten van ademhalingsgassen.

Meer over Divox® duikgassen voor beroeps- of sportduikers


Labgas

Labgas is een van de meest voorkomende gassen die wij leveren. Ze worden vooral geleverd aan laboratoria, waar onderzoeken worden uitgevoerd.

Lees hier meer over labgas


Krypton gas

Krypton is een zeldzaam gas dat niet vaak wordt ingezet. Maar waarom is dat zo en wat kunt u er mee?

Lees hier meer over krypton gas


Neon gas

Neon gas is een gas dat veel wordt gebruikt bij lichtreclame en hoog-voltage indicatoren. Maar wat is neon precies en wat kunt u er mee? 

Lees hier meer over neon gas


Xenon gas

Xenon gas komt weinig in onze atmosfeer voor, maar kent aantal toepassingen waarin het een essentieel bestandsdeel is.

Lees hier meer over xenon gas


Zwavelhexafluoride

Zwavelhexafluoride is een anorganisch gas dat veel gebruikt wordt in de elektrotechniek. Maar het staat ook bekend als anti-helium en als SF6 gas.

Lees hier meer over zwavelhexafluoride


Atomaire absorptiespectrometrie

Atomaire absorptiespectrometrie (AAS) is een techniek waarmee men metaalatomen kan meten. Dit gebeurt aan de hand van een vlam, grafiet oven of hydride systeem.

Hoe werkt atomaire absorptiespectrometrie?

Spectrometrie is een verzamelnaam voor technieken die de samenstelling van een monster kunnen bepalen. AAS is een analysetechniek die metaalatomen meet. De techniek is gebaseerd op de opname van elektromagnetische straling door atomen. Hierbij verdeeld een vlam een monster in zo klein mogelijke deeltjes, waarna een lamp licht in de vlam straalt. Vervolgens wordt het licht opgenomen door de atomen die in de vlam zitten. De mate waarin het licht wordt opgenomen, is afhankelijk van de concentratie atomen in de vlam en in het monster. De hitte van de vlam wordt bepaald door gasmengsels van acetyleen, propaan of waterstof met synthetische lucht.

Drie atomaire absorptiespectrometrie methoden

Er vallen drie technieken onder AAS, namelijk de vlam- (FAAS), grafiet oven- (GFAAS) en de hydridegeneratie atomaire absorptiespectrometrie (HGAAS).

De FAAS methode wordt het vaakst toegepast. Hiervoor wordt acetyleen gebruikt als brandstof. Vanwege de schonere vlam en de lagere interferentie moeten de concentraties fosfine en sulfide in acetyleen laag zijn. Dit zorgt voor een optimale nauwkeurigheid van de analyse. Vlam-AAS is een methode die snel en goedkoop is, wat een groot voordeel is.

De grafiet oven-AAS is een alternatief van de vlam-AAS. Hierbij wordt de vlam vervangen door een oven die de temperatuur opvoert. Het grote voordeel van GFAAS is dat het zeer lage detectielimieten heeft. Omdat hier geen turbulente vlam aanwezig is, is de signalering rustiger.

De hydride generatie-AAS is een vrij nieuwe methode. Deze methode maakt het mogelijk om arseen, antimoon en seleen de meten, inclusief de organisch gebonden vormen. Je kan HGAAS toepassen op grondwater, destructievloeistoffen en eluaten. Voor deze methode wordt vaak argon of stikstof toegepast.


Gasmenger

Gasmengers worden gebruikt om menggassen te creëren, zodat de mengverhouding juist is. Voor grootverbruikers is een gasmenger van Westfalen Gassen erg voordelig.

Kenmerken van een gasmenger

Kosten besparen met menggas

Als u veel gas gebruikt, kan een gasmenger een slimme manier zijn om te besparen. Voorgemengde gassen kosten vaak meer geld dan wanneer u het zelf mengt. Het menggas is even efficiënt en net zo nauwkeurig. Westfalen heeft gasmengers van Witt en Dansensor in haar leveringspakket en biedt controle over gasverbruik en kosten. Westfalen biedt de individuele gassen zelf in bulk en mengt ze voor u on-site. Op die manier denken we met u mee voor de meest voordelige oplossing.

Toepassen van gasmengsels

De gasmenger is ontworpen voor maximaal gebruiksgemak en garandeert dat uw verpakkingsproces automatisch voorzien wordt van het gespecificeerde mengsel. Diverse gassen zijn met elkaar te mengen. De meest gebruikelijke gassen zijn stikstofkoolzuurargon en zuurstof. Gasmengers zijn te gebruiken voor zowel industriële toepassingen als voor de voedingsmiddelen industrie, waar ze worden gebruikt bij het MAP verpakken. De MAP gassen van Westfalen vallen onder de naam Protadur®. Alle deze gassen zijn HACCP gecertificeerd.

Service van Westfalen

Onze service reikt ver. Kiest u voor een cryogene tank om uw gassen in op te slaan, dan bewaken wij deze door middel van telemetrie. Hiermee houden wij oog op uw voorraad en vullen wij deze automatisch aan zodra dat nodig is. Als er bijzonderheden zijn aan uw tank, zoals acuut drukverlies, worden onze operators gewaarschuwd en heeft u geen problemen met onderhoud. In combinatie met de verschillende gasmengers is dit een uitstekende oplossing met lage gebruikskosten.

Westfalen biedt u als ISO 22.000 leverancier met haar technische service afdeling de mogelijkheid om de complete installatie te huren dan wel te kopen. U heeft geen omkijken meer naar uw gas installatie. Mocht u vragen hebben over onze service, neem dan contact met ons op.

 


Gaschromatografie

Gaschromatografie wordt ingezet om gasmengsels van elkaar te scheiden. Maar hoe werkt deze techniek precies?

De techniek van gaschromatografie

Gaschromatografie is een techniek dat helpt om gasmengsels van elkaar te scheiden. Het is een onderdeel van chromatografie. Het wordt gebruikt om mengsels van snel verdampende stoffen te scheiden. Koolwaterstoffen met een lage molmassa zijn daar goede voorbeelden van. Het wordt echter afgeraden om dit toe te passen op monsters met een hoog kookpunt. Een gaschromatograaf bestaat uit een injectiepoort, een kolom, een detector en eventueel een autosampler.

De injectie van gaschromatografie

Het injecteren gebeurt het meest met de split/splitless-injector. Hierbij kent men twee methodes, de splitmethode en de splitlessmethode. Het monster wordt in de mobiele fase via een septum geïnjecteerd. Hierbij wordt het monster door verhitting in de injectiepoort snel verdampt. Een deel van het monster stroomt als monsterwolkje met de mobiele fase mee terwijl het overige deel wordt afgevoerd.

Daarna komt het monsterwolkje in een kolom terecht. Hier gaan de componenten in het monster zich opsplitsen tussen de stationaire en mobiele fase. In de kolom heerst een bepaalde temperatuur waardoor de componenten van de kolom af komen. Niet alle componenten zullen op dezelfde temperatuur van de kolom af komen, omdat dit afhankelijk is van de verschillende kookpunten van de componenten.

De detector analyseert die mobiele fase die van de kolom af komt. Er wordt een signaal afgegeven wanneer er een component wordt gedetecteerd. De ideale detector heeft een hoge gevoeligheid voor de verschillende componenten in het gasmengsel.

Daarnaast is het mogelijk om een autosampler te gebruiken. Deze robot injecteert het gasmengsel in de gaschromatografen, maar dit kan ook handmatig.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x