Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Henk-Jan Steenman

/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Henk-Jan_Steenman.jpg
 1. nl
 2. Koudemiddelen
 3. Terugname en/of geregenereerde koudemiddel

Terugname en/of geregenereerde koudemiddel

Gebruikte koelmiddelen zijn mengsels van koelmiddel en koelmachineolie die bij het afvoeren, ombouwen en repareren van installaties ontstaan.

Het innamesysteem van Westfalen heeft als doel het besparen van natuurlijke resources door gebruikte koelmiddelen te regenereren op basis van de algemene wettelijke voorwaarden. Uiteraard is dit beter voor het milieu.

Koelmiddelen worden teruggenomen in hiervoor speciaal aangeduide recycle cilinders. Bij een juiste specificatie worden de gebruikte koelmiddelen opnieuw verwerkt in onze fabriek in Heteren. Na verwerking is de kwaliteit van deze koelmiddelen op hetzelfde niveau als die van een nieuw product conform DIN 8960. Stoffen die niet aan dit proces toegevoerd kunnen worden evenals onzuivere producten worden vernietigd door ze bij een hoge temperatuur te splijten. Hierbij kunnen chemicaliën worden gewonnen, die op hun beurt rendabel gebruikt kunnen worden in de industrie.

 

Onze kwaliteiten als koudemiddeleninzamelaar

Westfalen helpt gebruikers van koelmiddelen met een innamesysteem dat zijn waarde ieder jaar weer bewijst en dit al jarenlang.

Gebruikte koelmiddelen worden in het vakbedrijf in speciaal hiervoor bedoelde flessen voor afval ter verwerking gevuld, waarbij flessen voor gebruikte koelmiddelen en flessen voor nieuwe producten door middel van verschillende kleuren van elkaar worden onderscheiden. Volgens de norm EN 378-1-4 mogen verschillende koelmiddelen niet gemengd worden, maar moeten ze in verschillende tanks bewaard worden. Verder mogen koelmiddelen niet worden gevuld in tanks die één ander of onbekend koelmiddel bevatten.
Bij terugname van dergelijke gebruikte koelmiddelen stelt Westfalen een overnamedocument op, waarin behalve de naam van het afval o.a. ook afvalsleutelnummer (EAK/ASN) conform de Europese afvalcatalogus vermeld staat:

 • Chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK, HFK => EAK140601
 • Gassen met gevaarlijke stoffen in druktanks (waaronder halonen). Hiertoe behoort o.a. gebruikte ammoniak => 160504

Dit overnamedocument dient voor het vakbedrijf als bewijs voor de reglementaire verwerking van de stoffen.

 

Terug naar af

Belangrijkste voorwaarde voor het milieuvriendelijk terugvoeren naar het koelmiddelcircuit  is dat de te conditioneren koelmiddelen een zuiverheid van minimaal 99,5% hebben. Hierin mag maximaal 5% olie aanwezig zijn. Deze koelmiddelen mogen tevens maar heel weinig verontreinigingen door vreemde gassen, vocht en zuur bevatten.

Om deze reden wordt het terugnameproduct na het wegen en registreren van het product geanalyseerd op basis van de meest geavanceerde methoden.

Wanneer de vastgestelde waarden aan de richtlijnen voor regeneratie voldoen, wordt een stationaire terugwininstallatie gebruikt, waarin olie, zuren en vocht via verschillende absorptie- en filtersystemen verwijderd worden. Het gereinigde product voldoet aan de eisen aan koelmiddelen volgens DIN 8960 en komt als nieuw product terug op de markt.

Zinvol gebruiken van restanten

Een relatief kleine hoeveelheid teruggenomen koelmiddel kan niet geregenereerd worden, omdat ze onzuiver is of een reiniging om economische redenen niet verantwoord zou zijn.

Westfalen levert zulke onzuivere koelmiddelen aan een erkend vakbedrijf uit de verwerkingssector met wie al jarenlang succesvol wordt samengewerkt. Vervolgens worden de onzuivere koelmiddelen vernietigd door ze bij een hoge temperatuur te splijten. De hierbij gewonnen stoffen fluorwaterstofzuur en zoutzuur worden in de chemische industrie gebruikt.

Hoe ziet het regeneratieproces eruit?

Schematisch ziet de terugname en regeneratie er als volgt uit.

Dat de behoefte aan resource besparende, succesvolle concepten zoals dat van Westfalen steeds groter wordt, blijkt onder andere uit het voortdurend toenemende gebruik van geregenereerde koelmiddelen. Ons systeem heeft zijn waarde ruimschoots bewezen.

Uitleg van de begrippen

 • Terugwinning
  Koelmiddelen uit een installatie halen en in een aparte cilinder bewaren.
 • Recycling
  Het reduceren van verontreinigingen in gebruikte koelmiddelen door het afscheiden van olie, het verwijderen van niet-condenseerbare gassen en het gebruik van apparatuur zoals filters, drogers of filterdrogers om het vocht, het zuurgehalte en het gehalte aan deeltjes te verminderen.
 • Regeneratie
  Het conditioneren van gebruikte koelmiddelen volgens de bepalingen voor ongebruikte producten.
 • Afvoer
  Het doorgeven van een product aan een andere instantie, in de regel om het te vernietigen. Alle genoemde handelingen mogen uitsluitend door deskundigen uitgevoerd worden.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x