Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Uw contactpersoon

Arjan Groen

Arjan Groen
Arjan Groen / /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Arjan_Groen.jpg

Toepassingen van CO2 gas


CO2 gas staat ook bekend als kooldioxide, koolstofdioxide, carbon dioxide, R744, diwaterstofcarbonaat en koolzuurgas. Koolstofdioxide is in grote concentraties milieuvervuilend en giftig. Het gas is reuk-, kleur- en smaakloos, wat het extra gevaarlijk maakt. Indien de concentratie toeneemt, verliest men het bewustzijn en is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking die optreedt. Zorg er daarom voor dat er een gekalibreerde CO2 meter aanwezig als u te werk gaat met kooldioxide. Deze meter geeft een signaal zodra de concentratie CO2 de norm overschrijdt en verontrustend wordt. CO2 heeft een aantal toepassingen, zowel als gas, als droogijs en als vloeibare CO2. Droogijs ontstaat wanneer vloeibare CO2 afkoelt tot -78 graden Celsius. Om vrieswonden te voorkomen, is het van groot belang dat droogijs niet met de huid in aanraking komt. Door beschermende thermo handschoenen te dragen, beperkt u de kans op bevriezing van de huid. De vaste vorm van CO2 wordt ook wel koolzuursneeuw genoemd en heeft, net zoals gasvormig en vloeibare CO2, verscheidende toepassingen.

Jarenlang werd R134a gebruikt als koudemiddel voor commerciële koelingen. Maar vanwege de milieuonvriendelijke eigenschappen was het gebruik van dit koelmiddel niet langer toegestaan. Veel autofabrikanten zijn overgestapt op een koudemiddel als R1234yf. Echter is ook hier discussie over ontstaan. Het gas zou namelijk brandbaar zijn. Daarom wordt er tegenwoordig CO2 gebruikt in mobiele en commerciële koelsystemen. Airconditioning kunnen op deze manieren functioneren en bij warm weer de ruimte op een brandveilige manier verkoelen.

De onderwaterwereld heeft veel behoefte aan CO2. Daarom is het aan te raden om CO2 of vloeibare CO2 toe te voegen aan het aquarium. Een goede aanvoer van dit gas is belangrijk. Aquariumplanten nemen het gas in zich op, wat in combinatie met fotosynthese zorgt voor zuurstof. Door het toevoegen van kooldioxide wordt het water een beetje zuur, wat goed is voor het leven dat zich in het water bevindt. Planten en vissen en kooldioxide nodig om te kunnen groeien. Daarom is een goede aanvoer van dit gas van belang.

Droogijs wordt toegepast in koolzuursneeuwblussers. Deze brandblussers worden ook wel CO2 blussers genoemd. Deze brandblussers worden met name ingezet waar andere blussers niet geschikt voor zijn, denk hierbij aan het blussen van elektrische apparatuur en vloeistofbranden (met uitzondering van frituurvet). Koolzuursneeuwblussers laten geen reststoffen achter, wat een groot voordeel is. Zo is de CO2 blusser een zeer geschikte brandblusser voor brandcategorie A, B, C en E.

In frisdrank wordt koolzuur gebruikt om te zorgen voor de geliefde prik. Maar daarnaast heeft koolzuur nog een andere werking. Het gas draagt namelijk bij aan de conservering van de dorstlessers. Bovendien komen de aroma’s in de frisdrank makkelijker vrij. Er zit maar weinig koolzuur in een liter frisdrank: slechts 5 tot 8 gram. Het is op geen enkele wijze schadelijk voor de gezondheid, omdat deze concentraties daar te klein voor zijn.
Het toevoegen van koolzuur aan drank heet carboniseren. De drank is extra dorstlessend door de frisse, zure smaak. Bovendien zorgt CO2 voor een verhoogde houdbaarheid van frisdrank, water en bier. In de voedingsindustrie staat koolzuur bekend als E-nummer E290.

CO2 gas kan in de horeca worden ingezet als drijfgas voor het tappen van bier. Door dit drijfgas wordt het bier naar boven gedrukt zodra de tap wordt geopend. Koolzuur stijgt op wanneer de druk in de tap afneemt, waardoor er schuim ontstaat. Er moet dus voldoende CO2 afwezig zijn om schuim te kunnen creëren. Het is in bierkelders aan te raden een CO2 alarm te installeren. Indien het CO2 gehalte in de ruimte toeneemt en de norm overschrijdt, neemt het alarm dit waar en geeft het vervolgens een signaal af. Zorg ervoor dat deze CO2 meter goed gekalibreerd is. Een co2 fles vullen? Dat kan bij Westfalen Gassen.  Neem gerust contact met ons op.

Om producten te kunnen verpakken onder een beschermende atmosfeer is koolzuur nodig. Dit is het belangrijkste gas bij het MAP verpakken. MAP staat voor Modified Atmosphere Packaging. CO2 zorgt ervoor dat de pH-waarde van het product wordt verlaagd. Tevens zorgt het gas ervoor dat aërobe bactieren en schimmels geen kans krijgen om te groeien en zo het product aan te tasten. Het product blijft zo langer houdbaar. Stikstof zorgt ervoor dat het overbodige CO2 geen vacuüm trekkende werking krijgt. Daarnaast is zuurstof nodig om het rode vlees zijn kleur te laten behouden.

De wijnproductie begint bij het kweken van druiven. Zodra de druiven worden geplukt, is het belangrijk deze in te vriezen met CO2 gas. Indien dit niet gebeurt, is er een kans dat de druiven tijdens het transport gaan gisten. Om dat te voorkomen wordt droogijs gebruikt, wat zorgt voor verkoeling en verdrijving van zuurstof.

Van nature komt dit gas voor in onze atmosfeer. Er is ongeveer 400 ppm aanwezig. Het broeikaseffect is een natuurlijk verschijnsel dat de warmte van de zon binnen onze atmosfeer vasthoudt. Dit gebeurde door gassen als methaan, kooldioxide en waterstof. Deze gassen zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde geen -19 graden Celsius is, maar gemiddeld 12 graden Celsius.

Echter is de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer al meer jarenlang aan het toenemen. Dat komt door alle toepassingen waar CO2 gas voor gebruikt wordt. Naast de al reeds genoemde toepassingen, zijn er echter nog meer situaties waar het gas voor wordt ingezet. Het gebruik van CO2 brengt ook uitstoot met zich mee. Deze uitstoot vergroot het broeikaseffect, waardoor het steeds warmer wordt op aarde, met alle gevolgen van dien. Vooral op de poolkappen zijn de effecten van de aardeopwarming goed zichtbaar. IJskappen smelten, wat voor de dieren in de desbetreffende leefomgeving grote gevolgen heeft. Door de klimaatverandering worden niet alleen pooldieren, maar ook veel zeedieren met uitsterven bedreigd.
Niet alleen de dieren krijgen het moeilijk wanneer het broeikaseffect te sterk wordt, maar ook het regenwoud heeft het er moeilijk mee. Door de temperatuurstijging wordt het weer steeds droger en heeft het regenwoud minder vocht. De bomen en planten nemen kooldioxide in zich op en maken er zuurstof van. We hebben deze flora dus nodig om aan zuurstof te komen.

Om de bijdrage aan het broeikaseffect te verkleinen, is het nodig om de uitstoot van CO2 en andere gassen terug te dringen. CO2 komt vrij wanneer er hout, olie en aardgas wordt verbrand. Auto’s en kolencentrales verbruiken veel brandstof en zijn daarmee grote luchtvervuilers. Tegenwoordig rijden steeds meer auto’s hybride en elektrisch, waardoor ze geen grote bijdrage meer leveren aan het broeikaseffect.
Naast CO2 bestaat er ook de uitstoot methaan, lachgas en meer schadelijke gassen. Per 1 januari 2015 is de nieuwe F-gassenverordening ingegaan. In dit reglement staan alle voorwaarden wat betreft het aanschaffen en gebruiken van gassen met een hoog aardeopwarmingsvermogen. Deze gassen worden ook wel F-gassen genoemd.

Koolstofdioxide wordt veel gebruikt, wat de nodige risico’s met zich meebrengt. Het gebruik van CO2 gas is namelijk niet geheel zonder risico. Hoewel dit gas van nature in de atmosfeer voorkomt, is het in hogere concentraties gevaarlijk. Het gas kan effect hebben op uw gezondheid. Wanneer er 1% kooldioxide zich in de lucht bevindt, kan dit bij lange blootstelling zorgen voor een suf gevoel. Indien dit het geval is, moet u alert zijn voor verdere symptomen. Bovendien is het zeer verstandig om de ruimte te verlaten en deze goed te ventileren. Als het percentage toeneemt tot 3%, zorgt dit voor symptomen als een verminderd hoorvermogen, verminderd bewustzijn, versnelde hartslag en een verhoogde bloeddruk. Bij aanwezigheid van 5% CO2 gas in de lucht, zult u zich duizelig en verward kunnen voelen. Ook is de kans op hoofdpijn groot en bent u kortademig. Het is hierbij erg belangrijk om voor goede ventilatie te zorgen en de ruimte te verlaten. Indien de lucht meer dan 8% CO2 gas bevat, neemt uw gezichtsvermogen af, begint het menselijk lichaam te zweten en de spieren te trillen. Bovendien is er veel kans op verlies van het bewustzijn. Vanaf 20% CO2 is de concentratie levensgevaarlijk, omdat de ademhaling na enkele seconden kan stoppen. Vloeibare kooldioxide of droogijs kan voor vrieswonden zorgen wanneer het in contact komt met de huid. Het is belangrijk dat de huid minstens 15 minuten goed wordt gespoeld en vervolgens wordt behandeld als brandwond. Werk vanwege deze risico’s niet alleen in een ruimte met CO2 en zorg dat er hulp in de buurt is. Zo loopt u zo min mogelijk risico en is het werken met koolstofdioxide veiliger.

Om het werken met kooldioxide nog veiliger te laten verlopen, raden wij u sterk aan een CO2 alarm te installeren. Indien het koolstofdioxide gehalte de norm overschrijdt, geeft deze meter een signaal af waarmee u wordt gealarmeerd. Volgens het alarm is er kans op een onveilige situatie. Omdat het CO2 gas geur-, kleur- en smaakloos is, is een CO2 meter een belangrijk hulpmiddel om de situatie onder controle te houden.

Staat u op het punt om een CO2 fles te kopen? Laat u dan goed informeren over de opslag van dit gas. De opslag is een belangrijk aspect van het gebruik van CO2. Indien dit niet op de juiste wijze plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor uw veiligheid en het gebruik van het gas. De CO2 gasfles dient in een goed geventileerde ruimte worden opgeslagen beneden de 50°C. Het is belangrijk dat deze ruimte vrij is van brandgevaar en hittebronnen. Zet de gasfles verticaal en beveilig het tegen omvallen. Deze gasflessen dienen regelmatig gecontroleerd te worden op lekkages en de algemene conditie. Dit heeft ook te maken met het feit dat het mogelijk is om de CO2 fles te laten vullen.

Om de veiligheid te waarborgen, mag de CO2 gasfles onder geen enkele voorwaarde gesleept, gerold of geschoven worden. Maak altijd gebruik van een kar die geschikt is om gasflessen te verplaatsen en vervoeren. Dit geldt ook voor (zeer) korte afstanden. Ga hier voorzichtig mee te werk, zodat de gasfles niet valt. Zo voorkomt u mechanische beschadigingen aan de gasfles. Ook de identificatie sticker mag niet verwijderd of beschadigd worden.

Op de kraan van de gasfles zitten beschermkappen. Pas als de houder veilig is bevestigd aan een muur, op de werkplaats of fleshouder mogen deze kappen worden verwijderd. Plaats deze beschermkap terug wanneer de houder wordt ontkoppeld. Draai de gaskraan altijd dicht na gebruik, ook indien de gasfles leeg is. Het wordt zeer sterk afgeraden zelf het gas over te gieten in een andere gasfles. Neem hiervoor contact met ons op.

Westfalen Gassen levert gasvorming CO2, vloeibare CO2 en droogijs door heel Nederland. Mede dankzij een groot netwerk aan depothouders is het mogelijk om snelle levertijden te garanderen. Kooldioxide heeft veel toepassingen dankzij de drie vormen waarin de stof verschijnt. Door deze vormen op de juiste manier toe te passen, kunt u uitstekende resultaten bereiken. Ondervindt u moeite met het gebruik van de gasfles, of zijn er bijzonderheden die het veilig gebruiken van CO2 belemmeren, onderbreek dan het gebruik en neem contact met ons op. Wij adviseren u graag over het gebruik van de gasfles en het flesventiel.

De gassen die we aanbieden zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan de meest recente normen en voorwaarden. Vraag onze specialisten naar de brede inzetbaarheid van CO2 gas. Wij leveren technische service bij uw gasinstallatie. Tevens is het mogelijk om buiten kantooruren uw gassen te laten leveren, zodat u niet aan tijden gebonden bent. Dat maakt ons bedrijf flexibel en meewerkend.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op door bovenstaand formulier in te vullen. Onze specialisten beantwoorden graag uw vragen op het gebied van CO2 en de brede inzetbaarheid van dit gas. Gebruik bovenstaand contact formulier of neem telefonisch contact op.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x