Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Disclaimer

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het u niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht direct te vernietigen. Westfalen Gassen Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, evenmin voor eventueel daarbij overgebrachte virussen.

The information contained in this message is intended only for the person or entity to whom it is addressed and may contain confidential and/or privacy sensitive information. If you are not the addressee of this message, you may not use, distribute or disclose this information in any way. If you have received this message mistakenly, please notify us immediately and destroy this message forthwith. Westfalen Gassen Nederland BV does not accept liability for any errors, omissions, delays or receipt of viruses in the content of this message that may arise as a result of this email transmission.

x