Wählen Sie ein Land, um Inhalte und Produkte zu sehen,
Land
Nederland
 
Duitsland
 
Frankrijk
 
België
 
Zwitserland
 
Oostenrijk
 
Verfügbare Sprachen
DE
NL
FR
OK
 

Wij adviseren u graag!

Jan Kok

Productspecialist speciale en levensmiddelengassen

Jan Kok
/ /user_upload/Dateien_NL/Bilder/Jan-Kok.jpg

Kenmerken van Neon gas

Eigenschappen

Neon is een chemisch element dat behoort tot de edelgassen, net zoals argon gas, kryptonxenon, radon en helium. Na helium is neon het lichtste edelgas dat bestaat. Als het neon gas ontlaadt in een elektronenbuis, licht het roodoranje kleurig op. Neon is echter wel een duur edelgas, omdat het zelden voorkomt in onze atmosfeer (0,0018%).

Net als veel andere edelgassen is het mogelijk dat neon een verbinding aangaat met fluor, maar dit is in de natuur nog nooit aangetoond. In laboratoria is dat wel het geval.

Massaspectrometrisch onderzoek heeft drie verbindingen aangetoond, namelijk NeAr (neon met argon), NeH, (neon met waterstof) en HeNe (helium met neon). Verder kan neon zorgen voor instabiele hydraten. Neon is zelf gevormd uit een onstabiel hydraat. Hydraten ontstaan door edelgassen onder druk te combineren met water. Sommige gassen hebben ontladingen, maar niet een is zo sterk als dat van neon. Neon heeft drie stabiele isotopen en een aantal onstabiele, radioactieve isotopen.

Edelgassen

De edelgassen vallen in groep 18 in het periodieke systeem. We kennen de edelgassen argon, helium, krypton, neon gas, xenon en radon. Een belangrijke eigenschap van edelgassen is dat ze niet reageren met andere stoffen, wat ze erg geliefd maakt. Deze eigenschap hebben ze te danken aan de stabiele elektronenomringing.

Rondom de kern van een atoom zijn elektronen verdeeld in banen. Deze banen worden ook wel ‘schillen’ genoemd. Een elektronenconfiguratie geeft aan hoe de elektronen verdeeld zijn over de zogenoemde schillen. Bij ieder element is dit anders. Bij een edelgasatoom wordt het ook wel edelgasconfiguratie genoemd. Alle edelgassen, met uitzondering van helium, hebben een volle buitenste s en p elektronenschil.
Valentie-elektronen zijn de elektronen die zich bevinden in de buitenste baan rondom een atoom. Door deze valentie-elektroden ontstaan chemische verbindingen tussen verschillende atomen. Lage edelgassen en neon gas hebben echter geen valentie-elektronen en hebben dus geen mogelijkheid om een gemeenschappelijk elektronenpaar te vormen met andere atomen. Daarnaast zijn de lage edelgassen vaak inert. Dit betekent dat ze niet brandbaar, explosief, gevaarlijk of giftig zijn. Al met al hebben deze edelgassen veel voordelen en kunnen ze voor veel functies worden ingezet.

Neon gas inzetten

Neon heeft veel industriële functies. Het wordt gebruikt in hoog-voltage indicatoren en in bliksemvangers, maar daarnaast past men het gas ook toe in meettoestellen van golfslag en in televisies. Net zoals helium wordt neon gebruikt om een bepaald type gaslaser te ontwikkelen. Ook wordt het ingezet bij onderzoek naar ouderdomsbepalingen van meteorieten. In vloeibare vorm kan neon worden gebruikt als koelvloeistof.

Neon is een gas dat veel wordt gebruikt in de wereld van lichtreclame. Dat komt vanwege de felle roodoranje kleur die het afgeeft als het in een vacuüm cilinder of neonlamp zit. Dit maakt het gas uitermate geschikt om in te zetten bij de productie van reclameborden. Het licht dat hierbij wordt gebruikt, komt voort uit een gasontlading in een buis die gevuld is met neon gas. Door een hoge spanning te creëren tussen de uiteinden van de neonbuis, zorg je ervoor dat er gasontlading tot stand komt. Door deze gasontlading worden de elektroden van het gas naar een hoger energieniveau gebracht. De spontane terugval zorgt ervoor dat het gas een karakteristiek licht uitzendt. Dit kenmerkende roodkleurige licht kennen wij als neon licht.

Onderzoek naar planeetvorming

Neon wordt steeds vaker gebruikt in de ruimte. Het wordt ingezet om planeetvorming te onderzoeken. Dit is te onderzoeken, doordat de neon atoom de ultraviolette energie van een ster in zich opneemt. Deze atoom wil vervolgens van die energie af en dit doet die door middel van warmtestraling, oftewel infrarood licht.
Het gas is te zien op plaatsen waar planeten zullen ontstaan. Neon werd zowel in de jonge als oude sterschijven aangetroffen. Die ontdekking wordt gezien als een belangrijke stap in het onderzoek naar planeetvorming.

Neon gas in lichtreclame

Al langer dan 100 jaar staat neon gas bekend als een uitstekend middel om te gebruiken in lichtreclame. Dit is dankzij de felle uitstraling die kenmerkend is voor het gas. De rode kleur van neonlicht heeft een warme en uitnodigende toon, waar veel reclamemakers graag gebruik van maken. Neon is van veraf goed te herkennen aan de heldere kleuren die het uitstraalt. In de strijd tegen LED is neon een stuk duurzamer. Als men de neon reclameborden moet vervangen, kan men het oude neonglas verwerken op een milieuvriendelijke wijze.

Neon gas voor uw gezondheid

Neon is een gas dat niet brandbaar is, niet explodeert en niet gevaarlijk of giftig is. Bij neon is het echter wel zo dat u altijd moet blijven opletten. Het gas verdrijft namelijk de zuurstof die aanwezig is, waardoor men last kan krijgen van verstikkingsverschijnselen. Omdat de zuurstof wordt verdreven, blijft er geen lucht over om in te ademen. Dan treden er symptomen op als het verlies van bewustzijn, duizeligheid en loomheid. Maak daarom altijd gebruik van kleine concentraties neon, zodat er op het juiste moment kan worden ingegrepen als het mis gaat. Dat kan vervelende situaties verkomen.
Daarnaast is het ook verstandig om te zorgen voor een nauwkeurige CO-meter. Deze meet wanneer er geen zuurstof meer aanwezig is en wanneer er kans is op verstikkingsgevaar. Dankzij het kalibreren kunt de nauwkeurigheid van deze meetapparatuur vaststellen en behouden.

Ontdekking van neon gas

In 1898 ontdekten William Ramsay en Morris Travers neon. Dit gebeurde op dezelfde manier als dat ze krypton en xenon hadden ontdekt. Dit deden ze door water, zuurstof, stikstof, argon en helium te ontleden van vloeibare lucht. Ze gebruikten het Griekse woord neon om het pas ontdekte gas een naam te geven. De letterlijke vertaling van neon is ‘nieuw’.


Contactformulier

Binnen 24 uur nemen wij contact op.

x